I våras bestämde jag mig för att göra en enkätundersökning. Varför? Jo, för att jag vill jobba för förändring. Jag är less på att gråta ut i media och ”bara” berätta om hur skadad jag och många andra blivit av våra bröstimplantat. Om bristen på information, om brist på förståelse och om hur vården inte ser eller förstår oss när vi söker hjälp, om och om igen. Enkäten belyser informationsglapp, brist på förtroende, bristande kommunikation, symptom, explant, behovet av förbättringsåtgärder i form av transparens, information, ödmjukhet inför det ”okända” och även behovet av tillförlitliga studier och forskning gällande Breast Implant Illness.

år 2022 ska vi veta mer om bröstimplantatens påverkan och reella biverkningar i våra kroppar

Det duger inte att gissa, tro eller chansa – år 2022 bör vi veta vilka biverkningar och komplikationer, direkta och sena, som är faktiska gällande en medicinteknisk produkt som funnits sedan 60-talet – bröstimplantat.

Det borde redan idag finnas data och biverkningslistor på de olika bröstimplantaten innehållande vanliga, sällsynta och ovanliga biverkningar, precis som på exempelvis läkemedel.

Hade man velat att det fanns, så skulle det finnas efter så många decennier. Någonstans har det gått otroligt fel och det drabbar framförallt kvinnor, världen över. Bröstförstoring är sedan länge världens vanligaste skönhetsoperation. Och då såklart också även de allra flesta plastikkirurgers största kassako och levebröd.

symptom BII

Jag kan inte hjälpa att känna en stor sorg och enorm frustration när jag tänker på hur många som far illa, men att inget händer. Tiden har funnits, det kan ingen säga något om, men det som saknats i alla år är troligtvis intresse, resurser och ekonomiska förutsättningar för att utföra forskning och studier. Få verkar ha intresse i att få fram fakta och evidens som behövs för att kunna garantera säkerhet för kvinnor världen över som fått eller ska få bröstimplantat inopererade i sina kroppar. Bröstimplantat är den stora elefanten i rummet. Det finns inga bevis på att de är bra för kroppen heller kan tilläggas, men jag är säker på att väl utförda studier och forskning (som inte är sponsrad av implantattillverkarna själva) kommer att kunna bevisa skadan som implantat kan göra inuti en frisk kropp.

Pengar borde inte få styra en så stor hälsofråga

Få verkar vilja ta reda på sanningen och som så många andra gånger är det pengar som styr och ingen vill ta ansvar globalt eller här i Sverige, varken Läkemedelsverket eller på regeringsnivå. Allt bara tillåts att fortsätta trots att kvinnor vittnar om sjukdom och ohälsa som inskränker deras livskvalitet till den grad att de inte längre kan arbeta, ta hand om sig själva och sina barn. Trots att kvinnor rapporterar in sina biverkningar till Läkemedelsverket… Vart är reaktionerna? Vart är en lag som gör det tvingande att upplysa om dessa biverkningarna för patienterna som ska operera in implantat?

Ovanpå detta så framkommer det inte bara att en sorts cancer är sammanlänkad med bröstimplantat – utan nu även flera. Vad mer ska komma fram utan att något händer?

Den senaste rapporten som BRIMP (bröstimplantatsregistret) publicerat visar en dubblering av explants det senaste året. Jag vet att det inte är ett sammanträffande och jag kan stå rakryggad och stolt i att informationen som sprids via sociala medier och den här webbplatsen till viss del ligger bakom att informationen idag finns att ta del av så att fler kvinnor kan finna hjälp.

Men jag undrar: Vad ska behöva hända för att forskning ska prioriteras? Vem ska ta steget och se till att det händer? Vem tar ansvar? Finns intresse och resurser idag?

Nästa viktiga fråga är: Vad kommer evidens för bröstimplantatens reella risker/biverkningar i slutändan komma att betyda för plastikindustrin? Vem är villig att bära ansvaret?

Rapporten talar sitt tydliga språk

Ladda ner den för att läsa den i sin helhet. Som bilaga kommer det även att publiceras samtliga svar på frågan: ”Du som gjort explant: Vilken är den största skillnaden i ditt mående?”. Anledningen till att den publiceras som ensam bilaga är att det inkom över 100 svar och många av dem var långa och utvecklade, och eftersom det är en nyckelfråga, och vissa anser att Breast Implant Illness inte existerar och att få kvinnor upplever förbättring efter explant, så kändes den därför viktig att ge plats.

Rapport om breast implant illness

Har du orkat läst såhär långt? Tack!

Johanna Krig,
Breast Implant Illness informatör i Sverige