I september 2022 deltog jag en kort stund på årsmötet för Svensk förening för estetisk plastikkirurgi här i Stockholm. Jag delade nyckelfrågor ur min rapport och det kändes väldigt fint att vara med på mötet och jag mottogs väl på plats. Dr. Oya hade bjudit in mig och hon talade från sitt perspektiv som kirurg som möter kvinnor drabbade av BII och sättet hon hjälper dem medan jag talade från mitt perspektiv som är patientperspektivet men också som Breast Implant Illness-informatör.

Video från min gästspelning på årsmötet för Svensk förening för estetisk platsikkirurgi

Kika gärna på videon för att ta del av några av rapportens nyckelfrågor. Är det så att ni vill läsa den i sin helhet så kan ni hitta den här. Om jag var nervös? Svar: ja! Men det kändes väldigt viktigt att få vara med och ta tillvara på tillfället och jag kommer självklart att fortsätta jobba för en ökad förståelse och dialog i framtiden då jag vet att det är så otroligt viktigt i detta arbete och så vi kommer framåt.

Just att prata om Breast Implant Illness och dela kunskap, information och allt jag hittills lärt mig är grunden till varför jag gör det jag gör. Jag vill så innerligt sprida information och hjälpa andra och en viktig drivkraft är att jag vill dela information som jag själv önskar att jag haft innan jag opererade in implantat. Jag vill hjälpa de som möter drabbade kvinnor att förstå problematiken, känna igen symptomen och ta hand om denna patientgruppen.

Föreläsning?

Jobbar du på en arbetsplats t ex skola, ungdomsmottagning, bröstmottagning, kvinnoklinik, ungdomsgård eller varför inte vårdcentral där du tror att information om BII skulle vara till hjälp? Maila till hej@breastimplantillness.se så pratar vi vidare!

Johanna Krig,
Breast Implant Illness informatör i Sverige

Läs mer om Breast Implant Illness