BIA-ALCL

KORT OM BIA-ALCL

BIA-ALCL är en cancer i immunsystemet är orsakad av bröstimplantat. BIA-ALCL står för Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma, som på svenska blir: Bröstimplantatassocierat Anaplastiskt Storcellslymfom.
På den här sidan kommer du kunna hitta en del statistik och siffror, du kommer även att hitta länkar till studier, fakta och källor till det vi presenterar. Vi vill åter igen påtala att vi är inte läkare och vi ger inga medicinska råd. Vi uppmuntrar dig att söka hjälp hos en läkare om du har symptom som du tror kan vara orsakade av dina bröstimplantat. En tidig diagnos av BIA-ALCL förbättrar överlevnadschanserna! Nedan kan du se fakta om BIA-ALCL.

1997 – Första fallet av BIA-ALCL finns beskrivet.

2008 – Den första studen om BIA-ALCL blir publicerad.

2011 – Amerikanska FDA rapporterar möjligt samband mellan implantat och BIA-ALCL.

2016 – WHO erkänner BIA-ALCL som ett lymfom, riktlinjer för diagnostisering och behandling tas fram.

Vilka sYMPtom kan BIA-ALCL ge?

 • Bröstsvullnad
 • Smärta i bröstet
 • Serom/vätskeansamling kring bröstimlantat
 • Rodnad
 • Förändrad känsel i bröstet
 • Knölar i bröst eller armhåla
 • Svullna lymfkörtlar
 • Klåda på eller runt brösten
 • Att brösten blir asymmetriska eller förändrar utseende
 • Hudutslag på eller kring brösten
 • Bröstet blir hårt
 • Trötthet
 • Viktminskning
 • Nattsvettningar

 

Hur vanligt är BIA-ALCL?

Något som tyvärr är vanligt idag är att kirurger talar om för sina patienter att BIA-ALCL är så extremt ovanligt att man som patient inte behöver oroa sig. Har du texturerade implantat så kvarstår det faktum att du kan insjukna. Du ska också vara medveten om att man idag inte vet hur många som kommer kan komma att insjukna om 10, 20 eller 30 år. Det kommer framtiden att utvisa.

Lista på konfirmerade fall av BIA-ALCL i världen var i september 2020 964 kvinnor och 36 av dem har avlidit. I Sverige hade vi då haft 6 fall, varav 2 av kvinnorna har avlidit. Sedan dess vet vi att Sverige har minst ett till bekräftat fall, vilket är Elin, här kan du läsa hennes egna ord om att insjukna i BIA-ALCL.

Vi vill öka medvetenheten

Det vi vill förmedla här på webbplatsen är en medvetenhet hos varje individ. En medvetenhet om bröstimplantat och dess potentiella biverkningar. Detta för att man ska kunna göra informerade val gällande sin kropp. Men också för att man ska vara medveten om att risken att insjukna i BIA-ALCL är en reell risk, och därför är en av potentiella biverkningar som en bröstförstoring kan ge.

Vi vill även påtala att siffrorna skiftar och att kirurger i andra delar av världen står fast vid att man i dagsläget inte vet hur många som kommer att insjukna över tid. Det man vet är att sannolikheten blir högre ju längre man har implantaten i kroppen. Vi vill också att varje individ ska vara medveten om vilka symptom BIA-ALCL kan ge. Detta så att varje person som har bröstimplantat ska kunna söka vård i tid.

VARFÖR blir vissa drabbade?

Siffrorna som visar risken att utveckla BIA-ALCL har man ändrat lite under de senaste åren som vi nämnde ovan. Många kirurger här i Norden fortsätter att säga att BIA-ALCL är extremt ovanligt. Men ute i världen ser man en tydlig ökning. Ingen kan säga hur siffrorna kommer se ut om 10-20 år. På BIA-ALCL konferensen som hölls i Rom i oktober 2019 så påtalar experter detta, jämför statistik och diskuterar sjukdomen. HÄR hittar du den. Och även längre ner på sidan.
Det man vet är att texturerade implantat verkar spela in en roll i vilka som drabbas. När vi skriver texturerade implantat så menar vi implantat som har ”skrovlig” yta. Hittills har inga fall där endast SLÄTA implantat varit inblandade, utan har personen haft släta implantat vid insjuknandet så har hon haft texturerade implantat innan de släta opererades in.

Varför orsakar vissa texturerade implantat BIA-ALCL?

I dag vet forskare och kirurger inte helt säkert VARFÖR texturerade implantat kan orsaka BIA-ALCL, men det finns två teorier:

 • En teori är att den texturerade ytan på implantaten orsakar kronisk inflammation och i vissa kvinnor utvecklas detta till lymfom.
 • Den andra teorin är att de texturerade implantatens yta är mer mottaglig för att det ska fastna bakterier. Bakterierna får lättare fäste, växer och skapar sk ”biofilm” vilket är en typ av  bakteriesamhälle, detta skapar inflammation och leder till lymfom.
 • Det man kunna se är att ju högre grad av texturering på implantaten desto högre är risken att utveckla BIA-ALCL.
 • Genetiska faktorer tycks spela in. Vissa genetiska mutationer i synnerhet.
 • Man har också sett att risken ökar för ju längre man haft implantaten.

 

Statistik om bia-alcl

År 2015 så sades det att risken att drabbas av BIA-ALCL var 1:500 000 till 1:3 000 000.

Nuläget för hur stor risken bedöms att drabbas av BIA-ALCL för den som har texturerade implantat bedöms vara:

USA – 1:3817 till 1:30 000

Australien & Nya Zeeland 1:1000 till 1:10 000

Nederländerna – 1:6900

Canada  1:24 000

På plasticsurgery.org så är siffrorna i nuläget: 1:2 207 till 1:86 029

Detta beror alltså på vilken typ av implantat man har, därför är spannet så brett.

NÄR insjuknar de flesta i BIA-ALCL?

 • De flesta som utvecklar BIA –ALCL gör det efter minst 8-10 år.
 • Det finns dokumenterat att enstaka patienter har blivit sjuka efter endast 8 månader.
 • Efter ca 11 år med implantat ökar risken markant att bli sjuk beroende på vilka implantat du har.

Här finns en artikel från oktober 2020 från Läkemedelsvärlden om Svenska fall av BIA-ALCL

Kapselns vara eller icke vara

 • Fall där det endast funnits BIA-ALCL i kapseln och inte i omkringliggande vätska finns beskrivna.
 • Det finns fall där BIA-ALCL uppstått i kapsel som blivit kvarlämnad EFTER att bröstimplantaten opererats ur.
 • Idag finns det tre kända fall där patienterna haft grav kapselkontraktur, genomgått explant med kapsulektomi men detta till trots insjuknat i BIA-ALCL
 • Det finns inga fall där patienter med släta implantat har utvecklat BIA-ALCL. Om patienten haft släta implantat vid insjuknandet så hade hon innan dess haft texturerade implantat som blivit utbytta mot släta sådana.

Var finns hjälp att få?

 • Om du misstänker att du kan vara drabbad av BIA-ALCL så kan du kontakta din kirurg/klinik som en gång utförde din bröstförstoring. Hen kan undersöka dig och skriva en remiss vidare om det behövs. Vissa kliniker har ultraljud på plats och kan se om det t ex finns vätska kring implantatet.
 • Du kan även själv kontakta en bröstmottagning och beskriva dina symptom och din oro och få hjälp där igenom. Ofta behöver man ingen remiss.
 • Du kan också kontakta din ordinarie vårdgivare, tex din vårdcentral. Där kan läkaren göra en bedömning och skicka remiss vidare till en bröstklinik/bröstmottagning.

Det viktiga är att du söker hjälp om du misstänker att du har BIA-ALCL. Vänta inte utan sök hjälp. Ju fortare du får korrekt diagnos, ju fortare kan du få den hjälpen som du behöver.

Bra länkar om BIA-ALCL

I dessa länkar hittar du även källorna till informationen och siffrorna som presenteras här på sidan.

Läkartidningen

Länk från Läkartidningen i början av 2019.
Klicka HÄR för att komma till artikeln.

BIA-ALcl konferens 2019

BIA-ALCL konferensen I Rom, oktober 2019

Klicka HÄR för att se konferensen. (Den är hela 11 timmar, men mycket information av kunniga kirurger finns att hämta där.)

AESTHETIC SURGERY JOURNAL

Aesthetic Surgery Journal, Volume 39, Issue Supplement_1, March 2019, Pages S3–S13.
Klicka HÄR för att komma dit!

uppdatering från BIA-ALCL konferensen

En uppdatering till konferensen i Rom som ägde rum i oktober 2019, uppdateringen publicerad 3/3-2020.
Klicka HÄR för att se den!

BIA-ALCL.com

En bra uppdaterad sida med relevant information.
Klicka HÄR för att komma dit.

Statistik

Länk till statistik på BIA-ALCL och implantatstyper etc.
Klicka HÄR för att komma dit!

Plasticsurgery.org

Bra länk med fakta.
Klicka HÄR för att komma till sidan!

Global Facebookgrupp

En av de största Facebookgrupperna för drabbade av BIA-ALCL men också för de som vill lära sig mer. Klicka HÄR för att komma till gruppen.

Facebookgrupp för patienter & läkare

I den här gruppen så är drabbade kvinnor medlemmar, men också kirurger världen. De delar med sig av studier, nya fakta men man kan också lägga ut frågeställningar och få svar. Klicka HÄR för att komma dit.

Q&A's på FDAs webbplats

Frågor och svar på FDS’s webbplats. Klicka HÄR för att komma dit.

Vi vill åter igen understryka detta: Misstänker du att du har BIA-ALCL eller har symptom som skulle kunna vara det så är vårt råd att du söker hjälp på passande vårdinstans. Exempelvis en bröstmottagning, bröstcentrum, vårdcentral eller hos din plastikkirurg. Detta för att du ska kunna få träffa en läkare för undersökning, utredning och behandling.