Om Dr. Oya Kocabalkan

Ålder: I mina bästa år, 59 år gammal är jag.
Familj: Jag har en make och tre barn, tvillingar på 17 år, en 14-åring och två katter.
Största fritidsintressen: Jag älskar att gräva, bygga och är en amatör-hemmabyggare och gillar också att läsa böcker.
Om du inte hade varit plastikkirurg, vad hade du då jobbat med: Något med människor skulle jag tro, det var så länge sedan jag beslutade mig att bli läkare, jag var bara 16 år när jag började plugga så det är svårt att tänka sig något annat idag.

Hur länge har du varit specialist inom plastikkirurgi?

– 1987 blev jag färdig läkare, sedan sex år till för specialistutbildningen, så 1994. Nästa år har jag varit plastikkirurg i 30 år!

Berätta gärna lite om varför du valde att bli plastikkirurg?

Jag gjorde det valet för att jag ville jobba med barnkirurgi, och på den tiden var det svårt att komma in på vartenda specialistprogram. Plastikkirurgi var längst av dem alla och jag var ju en feminist redan då och satsade högt. Så då blev det plastikkirurgi för mig för att jag ville hjälpa människor med brännskador, tumörer, deformiteter efter olyckor, spaltpatienter och små barn o.s.v. Min intention var inte att jobba med estetisk kirurgi från början.

Oya berättar att hon jobbat i över 20 år med kosmetisk kirurgi och att Hon ibland kan sakna sin tidigare arbetsplats på karolinska, där hon arbetade med rekonstruktionskirurgi.

Vad är din syn på Breast Implant Illness?

Det finns någonting som händer med patienter som har bröstimplantat, vissa av dem, inte alla. Jag ser att alla inte mår bra av implantat. Sedan finns det vissa patienter inte påverkas alls. Det jag tycker är att man inte kan blunda för, den här problematiken. Man kan inte ignorera att det finns en koppling mellan ohälsa och bröstimplantat.

Tycker du att Breast Implant Illness borde det vara en erkänd diagnos?

Man måste undersöka detta och man kan säga att det är ett stort paraply med massa underliggande orsaker. Det kan vara till exempel vara immunologiska grunder till de symptomatiska patienternas problem. Men här behöver man veta vilka markörer patienten har i kroppen och hur man diagnostiserar detta.

Dr. Oya och administratören Elaine i receptionen på Strandkliniken

Oya beskriver vidare och påtalar att det inte får bli en ”flumdiagnos” utan att det måste finnas en tydlig beskrivning och tydliga tester som ska kunna utföras. Ett protokoll att gå efter. hon pratar vidare:

– Tänk bara för 20 år sedan, de som hade fibromyalgi, de klassades som psykiskt sjuka. Men idag är det en erkänd diagnos som de flesta vet vad det är, det måste vara möjligt att ställa diagnosen Breast Implant Illness i framtiden också!

Om du skulle uppskatta hur många av kvinnorna som du utför explant på – hur ser resultatet ut? Förbättring m.m?

– Det är svårt att säga tyvärr, men ta en patient i förra veckan som jag pratade med, hon hade så mycket blåsor på kroppen och efter explant var de helt borta. Tyvärr finns ingen statistik och det har egentligen med etiska rådet att göra. De kan pricka en kirurg för att man inte får bedriva forskning på patienter t ex. Det är komplext och det är anledningen till att jag tyvärr inte för någon statistik helt enkelt. Jag vet att det behövs, men jag får/kan inte göra det i nuläget.

Har du några egna teorier på om det finns några grupper som löper högre risk att utveckla symptom? Kan du se några tydliga samband mellan patienterna du möter?

– Nej, det är väldigt svårt att se ett samband på om det exempelvis finns en immunologisk bakgrund på BII. Det kan absolut finnas en viss patientgrupp men jag kan tyvärr omöjligt säga det.

Vilka är de vanligaste symptomen som de kvinnor du möter?

Vanligaste symptomen är utslag på kroppen, särskilt ansikte och övre delen av kroppen, muskel- och ledsmärtor, feber och allmän sjukdomskänsla.

Hur många explants har du utfört sedan du började?

– Oj, en bra bit över 400!

Bilder på Explant en bloc av trasiga bröstimplantat

Operationerna utförda av Dr. Oya på Strandkliniken, här kan ni läsa mer om en bloc på Strandklinikens hemsida.

Tycker du att det är skillnad idag jämfört med för några år sedan gällande medvetenheten om BII? Är patienter mer pålästa inför en bröstförstoringskonsultation?

Det fanns en period där man hade större intresse och var mer medveten för några år sedan. Nu upplever jag att det nu har normaliserats lite.

Minns du när du mötte din första patient som hade bröstimplantat och BII-symptom?

Det var för fyra år sedan.

Tror du det kommer att göras några studier här i Sverige?

Jag tror inte det tyvärr, inte kring just BII. Det finns inte de ekonomiska möjligheterna att göra det, sen ska det finnas tillräckliga incitament för att en studie ska få finansiella medel att kunna utföras.

Kontroversiell fråga kanske – men tycker du att explants bör vara landstingssubvensionerat? Typ att kliniker som exempelvis Strandkliniken bör få avtal med landstingen och att de betalar dessa operationer för sjuka/symptomatiska kvinnor som en del i vårdkedjan?

Så länge vi inte har en markör som kan påvisa BII och som kan hjälpa att diagnostisera så kommer det inte vara möjligt. En annan fråga är kapseln, om vi säger att man slår fast att Breast Implant Illness finns – Vilken roll spelar kapseln? Då är också metoden avgörande. Vissa landsting  erbjuder idag att ta bort implantat gratis men då lämnas kapseln kvar t ex. Detta på grund av att evidens saknas när det gäller kapselns roll i det hela.

Vad är dina tankar för framtiden?

Egentligen så önskar jag att kunna göra en riktig insats när det gäller forskning kring Breast Implant Illness. Jag tror att det finns ett stort värde i det. Vilka fysiologiska konsekvenser som implantat har för kvinnor genom livet. Amning till exempel, vad har bröstimplantat för inverkan där?

Vi rundar av intervjun och Oya berättar att hennes barn inte förens väldigt nyligen vetat om vad hon egentligen jobbar med. De har alla tre vetat att hon är doktor och att hon har patienter som ringer henne och behöver hennes hjälp, men inte mer än så. idag vet de om att hon är plastikkirurg.

Det är väldigt talande för hennes ödmjukhet och mänsklighet. Oya är en kvinna med ett stort hjärta, det kan hennes patienter vittna om och att hon gör en stor insats för att hjälpa kvinnor som är drabbade av BII – det är en underdrift att säga. Hon är vad jag skulle vilja kalla en banbrytare inom BII i Europa och hon är inte rädd för att sticka ut hakan, vara nyfiken och ifrågasätta. Det finns inget stort ego som står i vägen, hon lyssnar och tar in vad hennes patienter säger och det är det jag tycker är så jäkla bra. Idag är hon en av få plastikkirurger i Europa som vågar ifrågasätta implantat. Hon är medveten och är inte tyst om att det är något som behöver forskas på.

Jag hoppas att Dr. Oya i framtiden kan få driva forskning inom bröstimplantatens fysiologiska effekter på kroppen, om Breast Implant Illness och gräva djupt för att hitta markörer, protokoll och tester som kan hjälpa till att identifiera, diagnostisera och hjälpa patienter som har symptom orsakade av bröstimplantat.

Tack för din tid för denna intervju Dr. Oya och tack för alla kvinnor du hjälpt hittills och kommer att hjälpa i framtiden.

Johanna Krig,
Breast Implant Illness informatör i Sverige

Läs mer om Breast Implant Illness