breast implant illness

Om explant

En explant, det vill säga uttag av bröstimplantat (inklusive kapsel), är det första och viktigaste steget att genomgå för att läka från Breast Implant Illness (BII). En majoritet av de kvinnor som lider av BII upplever en förbättring av sina symptom efter en explantoperation som utförts på ett korrekt sätt. Dock kan lindringen av symptom ta tid, så man behöver ha tålamod. Kroppen behöver återhämtning och kommer att genomgå olika stadier av läkning.

En del kvinnor upplever en omedelbar förbättring av hälsan efter explant. Samtidigt som vissa kvinnor som haft fler och allvarligare symptom får kämpa längre. Det är dock viktigt att veta att majoriteten upplever symptomlindring efter en lyckad explant.

Plastikkirurger opererar

olika metoder för explant

Om du har BII-symptom så bör din kirurg ha som mål att operera bort kapslarna i samband med explant. Kroppen bildar alltid kapslar runt implantaten och det är viktigt att de inte blir kvar då de kan innehålla ämnen som silikon, kemikalier, celler med kronisk inflammation, tungmetaller, svamp och mikroorganismer.

Kapseln som kvarlämnas i bröstkorgen blir ihålig efter att implantaten opererats ut och det är inte svårt att förstå att hålrummet ger utrymme för allt det som nämndes här ovan att frodas. Att lämna kapseln kvar kan senare komma att orsaka smärta, inflammation, infektion, svullna lymfkörtlar, autoimmuna sjukdomar osv. Det kan med andra ord hindra dig från att bli helt frisk. Vissa som först upplever en symptomförbättring direkt efter explant, kan senare börja uppleva en försämring om kapslarna kvarlämnats. Det finns idag tyvärr inget vetenskapligt stöd för hur vida borttagande av kapslarna ger ett skydd mot att drabbas av BIA-ALCL i framtiden. Men det skadar inte att ha i åtanke att kvinnor som drabbas av BIA-ALCL behandlas genom att operera ut implantat och omgivande kapsel som den primära delen av att behandla cancern. Däremot finns inte några garantier för något utan det behövs mer forskning inom detta område.

I den här videon visar och berättar kirurgen Dr Feng, från USA hur en explant går till. Hon är en av de ledande explantkirurgerna i världen och följer sina patienter noga efter hon utfört explant.

OBS! Varning för grafiskt innehåll.

I denna video berättar kirurgen Dr Chun, från USA om definitionen av En bloc-explants. Även Dr. Chun är världsledande inom explantoperationer och delar med sig av sina kunskaper i många videos och inlägg i sina sociala medier.

Välj rätt kirurg

Det är otroligt viktigt att välja rätt kirurg för explant. En del kirurger vill inte erkänna att Breast Implant Illness existerar. Sen kan vissa kirurger argumentera för att varken en En bloc- eller en total kapselborttagning är nödvändigt och att allt du läst om BII är hittepå.

Välj inte en sådan kirurg. Även om hen erbjuder dig ett lägre pris eller försäkrar dig om att allt du läst på är strunt. Vissa kirurger kan till och med försöka få dig att tro att kapseln är något som är bra för kroppen att lämna kvar. Det är oftast inte bra utan kan vara ett sämre alternativ för dig och din läkning. Det är aldrig fel att lyssna till din egen magkänsla och intuition, kom ihåg att ingen känner din kropp så bra som du själv.

Ett skäl till att en del kirurger vill undvika En bloc eller Total kapsulektomi är för att den typen av operation kräver en högre kirurgisk skicklighet. Dessutom så tar det längre tid att utföra och det kräver narkos vilket i sin tur är förenat med högre risker. Har du BII-symptom och mår dåligt så är en korrekt utförd explant oftast väsentlig för att du ska kunna tillfriskna.

Hitta en kirurg som är skicklig och har erfarenhet för att kunna utföra En bloc-explant. Viktigt är även att hen är bekväm med att dokumentera sitt resultat. Du behöver vara påläst inför ett möte med en kirurg och våga framföra dina krav och önskemål. Säkra att din explant blir korrekt utförd enligt dina önskemål, då har du chansen att läka och slipper förhoppningsvis genomgå fler operationer.

Hur hittar jag rätt kirurg?

Sverige har ett begränsat utbud av kirurger som är både kunniga om Breast Implant Illness och dess symptombild, samt erfarna inom explantkirurgi (inklusive metoderna ”En bloc” och ”Total kapsulektomi”). Men kunskapen om Breast Implant Illness ökar och fler och fler kvinnor önskar operera ut sina implantat.

Därmed ökar efterfrågan på explants och fler kirurger börjar inse vad som krävs för att hjälpa denna drabbade patientgrupp att läka. Det kommer med tiden leda till ett större utbud av skickliga och erfarna explantkirurger. Klicka på knappen nedan för att hitta vår aktuella lista över rekommenderade explantkirurger.

Bra att ha koll på inför din operation

i

Kräv dokumentation

Seriösa kirurger har som rutin att undersöka och dokumentera dina bröstimplantat efter operation. Oftast i form av foto där både implantat samt kapslar redovisas tydligt (helst både tillsammans och var för sig).

Allra bäst är naturligtvis om du själv får titta på implantaten med kapseln på och får fota/filma när kirurgen avlägsnar kapslarna. På så sätt kan du se att det inte finns något läckage och hur det ser ut inuti din kapsel. Det brukar vara skönt att veta så att man känner sig säker på att operationen var lyckad. Sedan kan man i lugn och ro fokusera på att starta sin läkningsresa.

r

Vill du behålla bröstimplantaten efter op så är de dina!

Det är dina bröstimplantat, du har köpt dem och har rätt att behålla dem om du vill. För många kan det vara skönt att själv kunna titta på implantaten eller ha kvar dem som minne. Flera har vittnat om att deras bröstimplantat har haft en väldigt stark doft av kemikalier.

w

Kom ihåg att du är en betalade kund som alla andra

Jag vet, det kan kännas som att man är en ”jobbig” patient. Att man vill ha saker på ett visst sätt, besvärar med ”dumma frågor” och oroar sig. Att man ställer krav som andra tycks strunta i och söker svar som ingen annan gör. MEN – glöm inte bort att kirurgen har betalt för att utföra den här operationen på dig.

Därmed är hen ansvarig för dig när du kommer till kliniken på operationsdagen, under och strax efter operationen. Det är väldigt viktigt att du är bekväm och 100% trygg då. Alla frågetecken bör du och din kirurg rett ut innan operationsdagen. Det är viktigt att du är transparent i dialogen med kirurgen.

U

Var medveten om att prover kan tas på kapslarna

Det finns prover som kan tas på kapslarna efter operationen, det behöver du gå igenom med din kirurg innan operationsdagen. Detta för att hen kan skicka kunna skicka remiss och ha provtagningsmaterial tillgängligt direkt efter operationen. Tyvärr kan vissa prover vara ganska dyra. Till exempel kan kirurgen skicka kapslarna till laboratorium för att se om de innehåller inflammation eller bakterier. Provtagning för BIA-ALCL kan också göras på kapslarna och/eller eventuell vätska som finns innanför kapseln. Ser kirurgen något oroande i kapslarna så kommer hen att vilja skicka på analys.

N

Förbered dig inför explant

Det finns sätt att förbereda sin kropp inför operationen. Det kan du göra genom att få i dig så bra näring som möjligt. Se även till att få motion och vila. Under Läkning & Detox finns det nyttig information kring hur man kan förbereda sig inför en explant. Även hur man kan stötta kroppen både innan och efter operationen.

Sök stöd i communities

Vi är många kvinnor som har drabbats av BII. Du är inte ensam och det finns mycket kunskap och stöd att hämta. Under Community finns länkar till flera olika Facebookgrupper där du kan hitta medsystrar från hela norden men också i världen.

Brimp, bröstimplantatsregistret

Brimp.registercentrum.se>>

Viktigt är också att din kirurg rapporterar till BRIMP om ditt uttag av implantaten och orsaken till detta!