På den här sidan hittar du det mesta du behöver veta om explant

Om explant

En explant, det vill säga uttag av bröstimplantat (inklusive kapsel), är det första och viktigaste steget att genomgå för att läka från Breast Implant Illness (BII). En majoritet av de kvinnor som lider av BII upplever en förbättring av sina symptom efter en explantoperation som utförts på ett korrekt sätt. Enligt en enkätundersökning i den Nordiska BII-stödgruppen upplevde 3 av 4 en förbättring i syna symptom efter explant, ladda ner hela rapporten här. Dock kan lindringen av symptom ta tid, så man behöver ha tålamod. Kroppen behöver återhämtning och kommer att genomgå olika stadier av läkning.

En del kvinnor upplever en omedelbar förbättring av hälsan efter explant. Samtidigt som vissa kvinnor som haft fler och allvarligare symptom får kämpa längre,.

Plastikkirurger opererar

Det finns olika metoder för explant

Har du symptom som du misstänker är BII så kanske du funderar på att genomgå en explant. Det finns olika operationsmetoder för den här typen av ingrepp, de flesta kvinnor har som önskemål att kapslarna opereras bort i samband med explant. Kroppen bildar alltid kapslar runt implantaten, som ett slags försvar mot det främmande föremål som opererats in, och för många kvinnor som gjort sin research är det viktigt att kapslarna inte kvarlämnas. Detta då de kan innehålla olika ämnen så som silikon, kemikalier, kronisk inflammation, tungmetaller, svamp och mikroorganismer. Läs mer om de olika explantmetoderna här.

Kroppen ”tar inte hand om” kapslarna själv

Vissa kirurger tycker att kapslarna helst ska lämnas kvar i kroppen för att ingreppet ska bli så litet som möjligt när implantaten ska ut. Ofta kan kirurgen då säga att ”kroppen tar hand om kapslarna själv” eller att de ”äts upp av kroppen” etc. Det är fel och rätt och slätt faktiskt en lögn. Kapslar som kvarlämnas intill bröstkorgen blir ihåliga efter att implantaten opererats ut, ungefär som två tomma ballonger. Det hålrummet kan ge utrymme för allt det som nämndes ovan att frodas. Att kvarlämna kapslarna skulle kunna komma att orsaka sena komplikationer och kanske hindra dig från att bli helt frisk.

Det finns kvinnor som vittnar om att de först fått en symptomförbättring direkt efter explant, för att en tid senare (månader/år) uppleva en försämring om kapslarna kvarlämnats och valt att genomgått ännu en operation och fått kapslarna avlägnade och därefter mått bättre.

BIA-ALCL efter explant?

BIA-ALCL är en cancer (lymfom) som växer i kapselvävnad. Det finns idag tyvärr inget vetenskapligt stöd för hur vida borttagande av kapslarna ger ett skydd mot att drabbas av BIA-ALCL i framtiden. Men det skadar inte att ha i åtanke att kvinnor som drabbas av BIA-ALCL behandlas genom att operera ut implantat och omgivande kapsel (ibland med annan behandling som tillägg). Det finns inte några garantier att borttagandet av kapsel och implantat vid explant eliminerar risken att drabbas av BIA-ALCL i framtiden. Det behövs mer forskning om bröstimplantatsbiverkningar över lag, däribland cancer, systemiska symptom som BII och en rad annat.

Frågebatteri till konsultation

Ibland är det svårt att tänka på allt och behålla viktiga saker i minnet. Då kan det vara skönt med lite hjälp på traven och inspiration. Ladda ner tips på vad du kan ställa för frågor till kirurgen under din explantkonsultation. 

Checklista inför explant

Ladda ner checklistan för praktiska tips och råd vad du till exempel kan förbereda innan explant och även start på packlistan med förslag på vad du kan ha med dig på operationsdagen.

Välj rätt kirurg

Det är otroligt viktigt att välja rätt kirurg för explant. En del kirurger vill inte erkänna att Breast Implant Illness existerar, och en del kirurger argumenterar för att varken en En bloc- eller en total kapsulektomi är nödvändigt och att allt du läst om BII är hittepå.

Välj inte en sådan kirurg. Även om han eller hon erbjuder dig ett lägre pris eller försäkrar dig om att allt du läst på är strunt. Vissa kirurger kan till och med försöka få dig att tro att kapseln är något som är bra för kroppen att lämna kvar. Det är oftast inte bra utan kan vara ett sämre alternativ för dig och din läkning. Det är aldrig fel att lyssna till din egen magkänsla och intuition, kom ihåg att ingen känner din kropp så bra som du själv.

Det finns skäl till att en del kirurger vill undvika En bloc eller total kapsulektomi. Dessa är bland annat att det är en större operation vilket gör att den måste utföras i narkos, tar längre tid, innebär fler risker och kräver större kirurgisk skicklighet.

Hitta en kirurg som är skicklig och har erfarenhet för att kunna se till att kapslarna avlägsnas om det är ditt önskemål. Viktigt är även att han eller hon är bekväm med att dokumentera sitt resultat. Du behöver vara påläst inför ett möte med en kirurg och våga framföra dina krav och önskemål. Säkra att din explant blir korrekt utförd enligt dina önskemål, då har du chansen att läka och slipper förhoppningsvis genomgå fler operationer.

Hur hittar jag rätt kirurg?

Sverige har ett begränsat utbud av kirurger som är både kunniga om Breast Implant Illness och dess symptombild, samt erfarna inom explantkirurgi (inklusive metoderna ”En bloc” och ”Total kapsulektomi”). Men kunskapen om Breast Implant Illness ökar och fler och fler kvinnor önskar operera ut sina implantat.

Därmed ökar efterfrågan på explants och fler kirurger börjar inse vad som krävs för att hjälpa denna drabbade patientgrupp att läka. Det kommer med tiden leda till ett större utbud av skickliga och erfarna explantkirurger. Klicka på knappen nedan för att hitta vår aktuella lista över rekommenderade explantkirurger.

Bra att ha koll på inför explant

Kräv dokumentation

Seriösa kirurger har som rutin att undersöka och dokumentera dina bröstimplantat efter operation. Oftast i form av foto där både implantat samt kapslar redovisas tydligt (helst både tillsammans och var för sig).

Allra bäst är naturligtvis om du själv får titta på implantaten med kapseln på och får fota/filma när kirurgen avlägsnar kapslarna. På så sätt kan du se att det inte finns något läckage och hur det ser ut inuti din kapsel. Det brukar vara skönt att veta så att man känner sig säker på att operationen var lyckad. Sedan kan man i lugn och ro fokusera på att starta sin läkningsresa.

Vill du behålla bröstimplantaten efter operationen så är de dina

Det är dina bröstimplantat, du har köpt dem och har rätt att behålla dem om du vill. För många kan det vara skönt att själv kunna titta på implantaten eller ha kvar dem som minne. Flera har vittnat om att deras bröstimplantat har haft en väldigt stark doft av kemikalier.

Var medveten om att prover kan tas på kapslarna

Det finns prover som kan tas på kapslarna efter operationen, det behöver du gå igenom med din kirurg innan operationsdagen. Detta för att hen kan skicka kunna skicka remiss och ha provtagningsmaterial tillgängligt direkt efter operationen. Tyvärr kan vissa prover vara ganska dyra. Till exempel kan kirurgen skicka kapslarna till laboratorium för att se om de innehåller inflammation eller bakterier. Provtagning för BIA-ALCL kan också göras på kapslarna och/eller eventuell vätska som finns innanför kapseln. Ser kirurgen något oroande i kapslarna så kommer hen att vilja skicka på analys.

Kom ihåg att du är en betalande kund som alla andra

Jag vet, det kan kännas som att man är en ”jobbig” patient. Att man vill ha saker på ett visst sätt, besvärar med ”dumma frågor” och oroar sig. Att man ställer krav som andra tycks strunta i och söker svar som ingen annan gör. MEN – glöm inte bort att kirurgen har betalt för att utföra den här operationen på dig.

Därmed är hen ansvarig för dig när du kommer till kliniken på operationsdagen, under och strax efter operationen. Det är väldigt viktigt att du är bekväm och 100% trygg då. Alla frågetecken bör du och din kirurg rett ut innan operationsdagen. Det är viktigt att du är transparent i dialogen med kirurgen.

Sök stöd i communities

Vi är många kvinnor som har drabbats av BII. Du är inte ensam och det finns mycket kunskap och stöd att hämta. Under Community finns länkar till flera olika Facebookgrupper där du kan hitta medsystrar från hela norden men också i världen.

Förbered dig inför explant

Det finns sätt att förbereda sin kropp inför operationen. Det första du kan göra är att se till att du får i dig så bra näring som möjligt. Se även till att få ordentligt med vila och motion. Du kan hjälpa din kropp att förbereda sig inför vad som komma skall och du kommer även få rekommendationer av din kirurg, t ex så kommer hen be dig att inte ta vissa naturläkemedel och/eller antiinflammatoriska mediciner en viss tid innan explant då vissa av dem kan öka risken för blödning. Du kommer även att få rekommendationen att sluta röka och inte inta alkohol en viss tid innan operationsdagen.