Ladda ner symptomlista, checklista inför explant eller rapporten om Nordiska kvinnor och bii

breast implant illness / dokumentbank

Här finns alla nedladdningsbara dokument samlade. Det är allt ifrån statistik och rapporter men också checklistor som kan vara av värde för dig som ska göra explant eller funderar på det. Har du önskemål på någon typ av dokument som du tycker saknas? Maila gärna och berätta vilket det är på hej@breastimplantillness.se

Rapport om breast implant illness

Under 2022 så svarade kvinnor i den Nordiska BII-stödgruppen på en enkät om BII och explant. Rapporten är en sammanställning av all statistik från enkäten.

Bilaga rapport om BII

Detta är en bilaga till rapporten och i denna finns samtliga svar samlade på frågan: Du som gjort explant, vilken är den största skillnaden i ditt mående?