Bröstimplantat och cancer – finns det ett samband?  Läs mer och gör din egen bedömning

Samband mellan bröstimplantat och cancer – Finns det?

Under de senaste åren har det ägnats en hel del uppmärksamhet åt kopplingen mellan texturerade bröstimplantat och BIA-ALCL. Det är jättebra men andra typer av bröstimplantat t ex släta implantat är inblandade i andra sorters cancersjukdomar. Om man ser till fallbeskrivningar, rapporter och studier ser det ut som alla sorters bröstimplantat kan orsaka olika cancerformer.

Egentligen skulle man kunna säga att cancer är en biverkning som bröstimplantat kan orsaka, men hur stor risken att drabbas är, det är det ingen som vet idag utan det är data som troligtvis kommer att finnas i framtiden. Varje kvinna bör informeras om detta innan en eventuell bröstförstoring, så att hon själv kan fatta ett medvetet och välinformerat beslut baserat på risker och biverkningar, stora som små.

Olika typer av cancer

Genom åren har det publicerats fler och fler fallrapporter och studier som påvisar samband mellan bröstimplantat och cancer – olika typer av cancer. Inte bara i brösten, utan i hela kroppen. Det finns studier och flera medicinska fallrapporter där man sett ett samband mellan bröstimplantat och cancer. Exempel på olika sorters cancersjukdomar som kopplats samman eller associerats med bröstimplantat är:

 • melanom
 • hjärntumör
 • myelom
 • cancer i luftvägarna
 • olika typer av bröstcancer
 • flera sorters lymfom
 • carcinom
 • sarkom

Den 8 september 2022 gjorde amerikanska FDA ett uttalande där de bekräftade vad kvinnor som skadats av bröstimplantat har vetat i årtionden, nämligen att bröstimplantat kan orsaka olika typer av cancer.

Länkar till fallstudier, case och forskning

I över 20 år har Dede Graham (medlem i den amerikanska globala BII-gruppen) samlat information, studier och fallbeskrivningar som påvisar sambandet mellan bröstimplantat och cancer. Originalsamlingen och källan finner ni här.

 

 1. Bilateral Breast Implant Associated Chronic Lymphocytic Leukemia and Small Cell Lymphocytic Lymphoma
 2. REVIEW:  Carcinogenesis Caused by Foreign Bodies
 3. Intravascular Large B Cell Lymphoma Associated with Silicone Breast Implant
 4. Follicular Lymphoma Adjacent to Foreign Body Granulomatous Inflammation and Fibrosis Surrounding Silicone Breast Implant
 5. Primary T Cell Lymphoma Associated with Breast Implant Capsule
 6. Extranodol NK/T-Cell Lymphoma , Nasal Type, Arising in Association with Saline Breast Implant
 7. Null- Type Anaplastic Lymphoma Kinase Negative
 8. Cutaneous T cell lymphoma In Association with Silicone Breast Implant
 9. Silicone Gel Implants and Three Cases of Multiple Myeloma
 10. Lymphomas Associated with Ruptured Breast Implants
 11. High Grade Angiosarcoma Associated with Ruptured Breast Implants
 12. Primary Squamous Cell Carcinoma Arising From Breast Implant Capsule
 13. Squamous Cell Carcinoma Following Breast Augmentation
 14. Breast Carcinoma Originating from Silicone Granuloma
 15. Carcinoma of Breast Following Simple Mastectomy and Mammoplasty
 16. Fibrosarcoma After Silicone Breast Augmentation
 17. Breast Implant Associated Plasmacytoma
 18. Breast Adenocarcinoma Occurring After Augmentation
 19. BIA-ALCL and Invasive Ductal Carcinoma Both
 20. Lymphoplasmacytic Lymphoma in Patient With Leaking Silicone Implant
 21. Recurrent Invasive Lobular Carcinoma Presenting as Ruptured Breast Implant
 22. Multiple Bone Metastasis After Reconstruction
 23. Locally Recurrent Carcinoma After Breast Reconstruction
 24. Composite BIA-ALCL and Extra-Nodal Marginal Zone Lymphoma in Capsule of Silicone Breast Implant
 25. Massive Inflammatory Reaction Following Removal of Ruptured Silicone Implant Masking Invasive Breast Cancer
 26. Angiosarcoma of the Breast With Silicone Granuloma
 27. Adenocarcinoma and Padgets Developed in Residual Breast Tissue
 28. 54 Breast Carcinomas In Augmented Breasts
 29. 35 Cases Breast Cancer after Augmentation with Silicone
 30. Stromal Sarcoma of the Breast After Augmentation
 31. Invasive Cribriform Carcinoma With Silicone Augmentation
 32. Neuroendocrine Carcinoma of the Breast With Breast Implants
 33. Invasive Microcapillary Carcinoma After Augmentation
 34. Aggressive Breast Fibromatosis Following Augmentation 
 35. Bilateral Breast Fibromatosis After Silicone Prosthetics
 36. Secondary Malignancies In Patients Receiving Breast Reconstruction
 37. Inflammatory Breast Cancer Following Augmentation
 38. Increased Risk of Brain and Respiratory Cancers and Suicides 
 39. Secondary Malignancies in Breast Cancer Patients Receiving Breast Reconstruction
 40. Composite Breast Implant Associated ALCL And Marginal Zone Lymphoma
 41. Melanoma Metastasis to Ruptured Silicone Implant