Om Dr. Richard Lewin

Ålder: 47
Familj: Fru och två flickor (9 och 13 år gamla)
Största fritidsintressen: Skidåkning och golf
Om du inte hade varit plastikkirurg, vad hade du då jobbat med: Guldsmed/smyckesdesigner

Hur länge har du varit specialist inom plastikkirurgi?
– Jag startade på plastikkirurgen på Sahlgrenska 2005 och var färdig specialist 2010, så det blir 13 år.

Berätta gärna lite om varför du valde att bli plastikkirurg?
– Variationsrikt arbete där vi hjälper människor till bättre funktion och självkänsla.

Vad är din syn på Breast Implant Illness? Finns det? Borde det vara en erkänd diagnos? Har du en uppskattning om hur vanligt/ovanligt det är?
– Vi har ännu inga säkra vetenskapliga bevis för att det finns en koppling mellan silikonimplantat och sjukdom men vi måste vara ödmjuka över att vi inte vet allt. Det kan finnas och framför allt finns det en mängd kvinnor som upplever symtom som de inte mår bra av. Många känner sig bättre när implantaten tas bort.

Har du några egna teorier på om det finns några grupper som löper högre risk att utveckla symptom?
– Nej, tyvärr har jag inga egna teorier eftersom detta måste fastställas med forskning. Tråkigt kanske men så superviktigt att inte sprida rykten utan belägg.

Kan du se några tydliga samband mellan patienterna du möter som säger att de lider av BII?
– Samma som på förra frågan men många beskriver en mängd symtom som de inte har en förklaring på och alla prover är normala. Det blir en sista utväg i kampen om att känna sig bättre!

Richard berättar att de kvinnor som söker sig till kliniken för misstankar om BII vittnar om symptom så som trötthet, hjärndimma, ledvärk, eksem och oro. Sin första BII-patient mötte han när han arbetade i Australien 2018 och har där utfört runt 80 explants och hemma i Sverige cirka 300.

Nyfiken fråga, gör du färre bröstförstoringar idag än för säg 3-5 år sedan?
– Ja lite färre men det beror även på att vi gör mycket annan plastikkirurgi än just bröstförstoringar.

Tycker du att det är skillnad idag jämfört med för några år sedan gällande medvetenheten om BII? Är patienter mer pålästa inför en bröstförstoringskonsultation?
– Ja, de flesta har läst om BII

Vad är din personliga syn på kapselfrågan? På en symptomatisk patient, hur viktigt eller oviktigt är det att kapslarna extraheras?
– När vi har en mängd symtom där det finns alternativa förklaringar behöver vi väga nyttan med ett ingrepp mot risken. Att ta bort hela kapseln innebär ett större ingrepp med risk för hål på lungsäcken och nervskador som ger sämre känsel i brösten och därför måste detta vägas noggrant. Kapseln är kroppens eget försvar och kan jämföras med ett vanligt ärr. Den enda logiken för att ta ur kapseln är om den är avvikande tjock eller konstig som tecken på reaktion eller sjukdom.

Richard berättar att vid BII-symtom skulle en indikation att operera ut kapseln vara att få ut eventuella silikonpartiklar som sitter inuti kapseln, och tillägger:
– Men vi vet inte om detta orsakar symtom och detta måste vägas mot risken med att ta ur hela kapseln. Vid bekräftad ALCL (dess existens är vetenskapligt klarlagd) tar vi givetvis ut hela kapseln oavsett riskerna eftersom det är en typ av cancer, men när det gäller BII så vet vi inte. Det besvärliga är psykologin med detta. Om patienten väljer att inte ta ur kapseln och fortsätter känna av symtom blir det lätt att det kopplas till att kapseln inte togs bort. Vi skulle behöva göra en lottad/randomiserad studie där hälften tar bort kapseln och hälften tar endast bort silikonimplantatet och sedan får symtomen jämföras.

Fortsättning på kapselfrågan; Om du gissar, tror du att risken för att drabbas av BIA-ALCL, BIA-SCC och lymfom som kan uppstå kring implantat och i kapselvävnad reduceras i och med att kapseln tas bort i sin helhet vid explant? Eller spelar det ingen roll – är risken densamma med kapslarna kvar VS helt bortopererade?
– När det gäller bekräftad BIA-ALCL//lymfom, BIA-SCC måste hela kapseln tas bort. Om det skulle kunna uppstå sjukdom om kapseln är kvar utan implantat vet vi inte.

På Elite Clinic utför ni en hel del explants, för ni någon statistik på utfall? Alltså hur stor andel av de symptomatiska patienterna som mår bättre efter explant? Är det något som ni jobbar på att ta fram för att kunna dela med andra kliniker?
– Uppskattningsvis blir 25% bättre ifrån flera symtom, 50% blir av med nåt symtom och 25% blir inte bättre alls. Av alla som gör explants är 99% nöjda med sitt beslut utan att ångra sig oavsett om de blivit av med symtomen eller inte.

Minns du när du mötte din första patient som hade bröstimplantat och BII-symptom?
– Ja, 2018 i Australien

Tror du att BII är en erkänd diagnos i framtiden?
– Ja

Om du får gissa, tror du att bröstimplantat av silikon kommer att ersättas med något annat i framtiden?
– Det finns redan nu alternativ som fett istället för silikon men även utvecklingen av silikon och implantathöljet går framåt och om det finns en koppling med bakterier kanske det är ytan som är problemet och inte silikonet självt?

Tror du att det kommer att göras någon större långtidsstudie om bröstimplantat och dess biverkningar? Vad krävs för att en sådan studie ska utföras?
– En randomiserad studie med att ta ur kapsel eller ej hade varit bra, men det svåra är nog att få kvinnor med BII symtom att ställa upp och lottas till att inte ta ur kapseln. Mycket svårt att jämföra kvinnor med och utan silikonimplantat eftersom det skulle krävas hundratusentals kvinnor i studien med en mängd faktorer som skulle störa pålitligheten av resultatet. Det är bättre att studera de kvinnor som drabbas av symtom för att ta reda på hur man kan hjälpa dem på bästa sätt.

Tack snälla Richard för att du tog dig tiden att svara på alla frågor (med betoning på alla)! Som ordförande i Sveriges Förening för Estetisk Plastikkirurgi och delägare i Elite Clinic förstår nog alla att schemat är fullspäckat. Svaren på frågorna genomsyrar ödmjukhet och empati men också nyfikenhet, det är beundransvärt! Jag vet också att patientnöjdheten hos de kvinnor som väljer att utföra explants hos Elite Clinic är excellent och många hejarop har hörts om de lyxiga patientrummen som kliniken erbjuder. Hjärtat sitter på rätt ställe Richard, och jag vet att du hjälpt många kvinnor i vårt avlånga land och kommer att fortsätta göra så i framtiden. Tack!

Johanna Krig,
Breast Implant Illness informatör i Sverige

Läs mer om Breast Implant Illness