Ta kontakt med andra kvinnor och få stöd av ett varmt community

Här finns viktiga samlingsplatser för kvinnor drabbade av Breast Implant Illness. Där kan du hitta stöd hos andra kvinnor, ställa frågor och connecta med andra drabbade.

NORDISKA STÖRGRUPPEN FÖR KVINNOR SOM ÄR SJUKA AV BRÖSTIMPLANTAT

Facebookgruppen Breast Implant Illness Nordic

Nordisk stödgrupp där man kan få information, stöd och diskutera allt som rör BII. Bland annat val av kirurg och operationsmetod, frågor om symptom och få höra andra kvinnors erfarenheter. Gruppen är endast öppen för kvinnor som är drabbade av BII.

BREAST IMPLANT ILLNESS INSTAGRAM

Instagramkontot för breastimplantillness.se

Vårt eget Instagramkonto! Där delas statistik, livsöden, globala nyheter som rör Breast implant illness, bilder på kvinnor som opererats och mycket mer. Gå gärna in och följ!

BII SVERIGE

Facebooksidan för Breastimplantillness.se

På Facebook-sidan, som också är kopplad till Instagramkontot @breastimplantillness.se kan man skicka meddelande/ta kontakt, ta del av inlägg som delas samt dela vidare posterna. Gå gärna in och gilla och följ!

Facebookgruppen för läkning och detox

Den här Facebookgruppen är en nischad grupp där medlemmarna tillsammans utforskar och diskuterar olika sätt att hitta läkning och detox, både innan men framförallt efter explant. Gruppen är endast öppen för kvinnor drabbade av BII och som har gjort eller ska göra en explant.

BREAST IMPLANT HEALING BY NICOLE

Facebookgruppen Breast implant illness and healing by Nicole

Den här amerikanska Facebookgruppen är den största i världen om BII, med över hundratusen medlemmar. Här kan man få information kring allt som rör BII. Det är en perfekt plats att få inspiration på, se andra kvinnors läkningsresor och söka på ämnen man vill veta mer om. Gruppen är endast öppen för kvinnor drabbade av BII