Få koll på orden kapsulektomi, en bloc och andra termer

Vad betyder alla ord och termer?

Vi använder ofta ord som ”en bloc kapsulektomi”, ”total kapsulektomi” med flera när vi pratar i forum, med kirurger och med medsystrar. Men har man precis upptäckt Breast Implant Illness och söker information om explant, kirurger, läkning, ärr och allt som hör till så kan det bli ganska övermäktigt. Det är inte helt lätt att förstå alla begrepp och medicinska termer. Och att förklara för nära och kära så de förstår kan vara en utmaning.
Därför finns den här sidan på webbplatsen! Här finns det mesta förklarat om just kapsulektomi, vad det innebär och vad de olika begreppen betyder.
Läs vidare om du vill lära dig mer.

EN BLOC KAPSULEKTOMI

vad betyder ordet kapsulektomi

Ordet kapsulektomi betyder ”kirurgiskt borttagande av kapsel” och menas att operatören avlägsnar hela kapseln runt exempelvis ett bröstimplantat. En kapsel är något som kroppen bildar runt inopererade implantat och består av ärrvävnad. Kapsel kring inopererade implantat bildas oavsett vart i kroppen implantatet sitter. Det finns inga undantag.

Men eftersom vi nu pratar bröstimplantat, explant och kapsulektomi av kapseln som sitter kring bröstimplantat så håller vi oss till detta. Det finns olika sätt för en kirurg att utföra en kapsulektomi, något som ofta planeras i förväg och i samrådan med patienten. Ibland får kirurgen anpassa operationssättet efter patientens förutsättningar under själva operationen.

total kapsulektomi

Om din kirurg och du kommit överens om att hen ska utföra en explant med total kapsulektomi på dig så betyder det att kirurgen först opererar ut implantaten och därefter opererar ut kapslarna. Målet är förstås att all kapselvävnad avlägsnas under operationen. Att operera ut kapslarna vid explant är något som de allra flesta kvinnor väljer att göra. Detta för att ha största möjlighet att tillfriskna från Breast Implant Illness och för att försöka undvika att få fler symptom/komplikationer senare i livet. Däremot finns (tyvärr) inga studier i dagens läge som påvisar nyttan av att operera bort kapslarna vid en explant. Noteras bör även göra att det inte finns studier som påvisar det motsatta heller. Det behövs studier och forskning inom detta med andra ord, som med så mycket annat som handlar om BII.

en bloc

Om du läst på en del på denna webbplats, på amerikanska sidor och kikat hur amerikanska explantkirurger jobbar uteslutande (med väldigt få undantag) så har du säkert hört talas om Explant med kapsulektomi en bloc, eller på engelska ”En bloc capsulectomy”. Ordet ”en bloc” betyder ”i ett stycke” – man opererar alltså ut bröstimplantat och kapsel i ett stycke.
Om kapselvävnaden är lite tjockare är detta ingrepp något lättare än om kapslarna är tunna. Men ofta är detta möjligt av en skicklig kirurg. En bloc är av störst vikt om implantaten är trasiga, då minskas risken att silikon läcker ut i brösthålan vid operationen. Kapsulektomi en bloc ger oftast ett något större ärr under brösten. Detta för att kirurgen ska kunna få loss kapseln försiktigt och skilja den från bröstvävnaden och bröstkorgen. 

en bloc explant operation

Bilden visar explant en bloc operation där kirurgen på vänstra bilden har fått loss implantat och kapsel i ett stycke. Andra bilden visar hur det ser ut i bröstet efter implantat och kapsel är utopererade.

bilder på total kapsulektomi & en bloc

I bildbläddraren kan som vill, se bilder på bröstimplantat som är utopererade med total kapsulektomi eller kapsulektomi en bloc. Bilderna kommer från kvinnor som opererats till största delen i Sverige, men också i våra nordiska grannländer.

Jag vill rikta ett speciellt stort tack till kvinnorna i den nordiska stödgruppen på Facebook som valt att dela dessa bilder i syfte att hjälpa andra.

partiell kapsulektomi

Vissa kirurger kan ibland förespråka att lämna kvar kapselvävnaden som sitter mot bröstväggen eller en större del av kapseln. Det betyder att 50% eller mer av kapselvävnaden kvarlämnas i kroppen. Anledningarna till att kirurgen förespråkar detta ingrepp kan skilja sig från fall till fall.

  Kan kapslarna opereras ut i efterhand?

  Svar JA. Men det är inte alla kirurger som utför den typen av operation. En kapsulektomi av kapslar där implantaten redan är utopererade kan gå under termen ”total kapsulektomi” om kirurgen ämnar att operera bort kapslarna i sin helhet. 

  Viktigt att understryka är att kapslarna inte ”absorberas” av kroppen om de lämnas kvar. Och om du haft flera uppsättningar av implantat t ex framför och bakom muskeln, då finns det en stor sannolikhet att du har 2 kapslar kvar på vardera sida. Detta då implantaten suttit på olika ställen och därmed har det bildats flera kapslar.

  Priset för att i efterhand operera ut kapslar varierar hos olika kirurger. Men det bör ligga på ungefär vad en kapsulektomi-operation med implantat kostar, då det är samma typ av operation.

  Denna bild visar en kapsel som opererats ut mer än 2 år efter bröstimplantaten. Kapslarna var enligt kirurgen ”tunna och fina”. Anledningen till att patienten valde att operera ut dem i efterhand berodde på en rad autoimmuna symptom, avvikande blodprover (stegrande sänka och CRP) sedan över ett år. Blodproverna hade normaliserats 3 veckor efter att kapslarna opererades ut och patienten mår idag mycket bättre.

   

  Total kapsulektomi av kvarlämnade kapslar

  ibland blir det rester kvar

  I vissa fall kan det av olika anledningar bli rester kvar av kapslarna efter explant. Det kan bero på att vävnaderna har vuxit sig samman så pass mycket att en total kapsulektomi kan innebära punktering av lungan (pneumothorax) eller att det finns risk för andra komplikationer. Då kan kirurgen behöva lämna kvar små kapselrester kvar mot bröstväggen. Därför är det viktigt att du har en dialog med din kirurg innan operationen där ni pratar igenom olika scenarion och dina önskemål. Notera att kapselrester kvar inte behöver betyda att du inte kommer att kunna må bättre efter din operation och tillfriskna från dina BII-symptom.

  usa ligger i framkant

  I USA finns kirurger som har statistik på 100%-igt lyckade explants där hela kapslarna alltid opereras bort. Dessa kirurger jobbar ofta dedikerat med att utföra explants på heltid. De har således också slutat att utföra bröstförstoringar då de har sett biverkningar som bröstimplantat orsakar hos vissa patienter. De kirurgerna har även utfört tillräckligt många explants för att förstå att Breast Implant Illness är en högst verklig diagnos. Och valt aktivt att inte bidra till att fler kvinnor insjuknar utan snarare det motsatta. Vissa av dem, tex Dr. Feng har utfört studier för att bidra till kunskap gällande BII-patienterna bland andra kirurger. Gå gärna in på undersidan om fakta och forskning och läs de studier som finns idag. Det är viktig information för dig att ta del av, och bör vara en självklar del i din beslutsprocess och vägen mot explant.

  sverige börjar vakna

  I Sverige har vi ännu inte kommit dit att det finns explantkirurger som helt valt att sluta operera in silikonimplantat. Dock så har fler och fler kirurger börjat utföra explants en bloc och totala kapsulektomier, vilket är stora steg i rätt riktning. Det som behövs är mer forskning och studier här i Sverige. Det behövs klara evidens som motiverar hur kirurgerna bör arbeta och varför.