Hitta all information du behöver om Breast implant illness

Om Breast implant illness

Breast implant illness, förkortat BII, är ett samlingsnamn på de symptom som hundratusentals kvinnor världen över upplever är orsakade av deras bröstimplantat. Det finns i dagsläget inget test som kan påvisa om symptomen som du lider av är kopplade till dina bröstimplantat. Samtidigt så har FDA, Amerikanska motsvarigheten till Svenska Läkemedelsverket år 2020 erkänt att det finns kvinnor som upplever systemiska symptom till följ av sina bröstimplantat. Fler plastikkirurger börjar förstå att bröstimplantat kan orsaka symptom och ohälsa hos kvinnor. Här kan du hitta några av kirurgerna som utför flest explants i Sverige.

Symptom på breast implant illness

”Allt ser bra ut”

Många som lider av BII blir felaktigt diagnostiserade och felbehandlade i den traditionella sjukvården. Inte sällan slussas den som är sjuk runt mellan olika specialister och undersökningar – utan att något hittas och skickas gång på gång hem med orden ”Allt ser bra ut”. Hur kan det vara bra när man känner inom sig att något är fruktansvärt fel?

Ofta får ges heller inget gehör när man som patient uttrycker misstankar om att implantaten gör en sjuk. Då händer det (tyvärr) oftast att symptomen bortförklaras av läkarna med diagnoser som utmattning, PMS, klimakteriebesvär, psykiatriska diagnoser m.m.

Gaslighting inom vården

Läget kan kännas övermäktigt och hopplöst, vissa kvinnor vittnar om ångestframkallande läkarbesök där gaslighting förekommit. Nedlåtande kommentarer, diverse psykiatriska diagnoser, mängder av mediciner som dövar smärta, ångest, oro, magbesvär och bristtillstånd i alla dess former. Detta trots mängder av studier och forskning inom ämnet och att varje läkare bör ha kunskapen om främmande kroppsreaktion åtminstone.

Idag är Breast implant illness en så kallad ”uteslutningsdiagnos”. Det betyder att alla andra potentiella orsaker och sjukdomar är noga utredda och uteslutna med prover/undersökningar m.m. via en eller flera vårdgivare och/eller specialister innan man via påläst information, magkänsla och rätt kirurg kan anta att man har diagnosen Breast implant illness. För många är det att gripa i det sista halmstrået i hopp om att få bli friskare.

Symptom på Breast implant illness

Det kan vara svårt att förstå hur tänder, ögon, tarmar, leder, hår, mage, hjärna och hud påverkas av bröstimplantat. Men egentligen så är det inte så konstigt som det kan låta, läs vidare så kommer du att få förståelse varför.

Hela vår kropp är uppbyggd av olika ”system” som är organiserade för att din kropp ska ta dig fram i livet. Alla dessa system är beroende av varandra för att du ska kunna gå, andas, smälta maten du äter, tänka, bekämpa virus/bakterier och hålla dig frisk. Ja, för att leva helt enkelt.

Klicka på bilden för att förstora

BII är inget nytt

Man kan tro att BII är någonting nytt p.g.a att det är ett begrepp som inte gemene kvinna eller man vet så mycket om. Men sanningen är att första gången som någon rapporterade om Breast Implant Illness var redan år 1990. Journalisten Connie Chung publicerade då berättelser från kvinnor som led av ”mystiska” sjukdomstecken som var relaterade till deras bröstimplantat.

Amerikanska CBS broadcast valde att publicera detta. Varpå plastikkirurger blev upprörda och kritiserade journalisten för att påkalla ”stress och rädsla” hos kvinnor och de påtalade att det inte fanns några bevis för att det hon publicerade var sant. Men sanningen är att det finns en uppsjö av bevis för den som vill läsa, en del finns samlat här på sidan under fakta och forskning.

Ladda ner symptomlistan

Precis som det står ovan så är symptombilden av Breast Implant Illness varierad men det finns ändå en mängd av symptom som omnämns oftare än andra. Dessa symptom har sammanställts i en lista. Den kan du ska skriva ut och bocka i de symptom som du själv upplever.

Alla kroppens system kan påverkas av Breast implant illness

Bröstimplantat kan påverka och orsaka störningar i hela kroppen och påverka våra system negativt. Det är just därför som det kan vara svårt att koppla samman symptombilden med just bröstimplantaten.

Bröstimplantat kan orsaka störningar och påverka:

  • Metaboliska: energi
  • Endokrina: sköldkörtel, binjurar och hormoner
  • Immunsystemet: virus, bakterier, parasiter, autoimmunitet m.m
  • Neurologiska: kognitiva funktioner
  • Matsmältning: näringsbrister, matintoleranser, allergier, IBS m.m.

Här kan du läsa om andra kvinnors upplevelser av Breast Implant Illness.

Varför drabbas vissa av Breast implant illness?

1. Silikon kan förgifta oss

BII har ingenting att göra med vilket märke eller typ av bröstimplantat du har. BII förekommer hos kvinnor som har både silikon och koksaltimplantat. Silikon innehåller över 40 olika kemikalier och neurotoxiner (enligt rapporter framtagna av FDA, Federal Drug Administration i USA) och det finns teorier om att BII-symptomen hos vissa kvinnor egentligen är en sorts silikonförgiftning.

Kemikalier, tungmetaller och cancerogena, hormonstörande ämnen

De giftiga kemikalierna och tungmetallerna i silikongelé är kända för att störa det endokrina systemet och de är inflammatoriska, cancerogena och påverkar både immunsystemet, vår tarmflora och skapar ett giftpåslag i våra organ.

Tyvärr är man inte skonad om man har koksaltimplantat då dess hölje också består av silikon, och man har sett att många kvinnor som opererat ut just koksaltimplantat dessutom haft mögelpåväxt inuti implantaten.

Källor finner du Här

2. Medfödd känslighet och sämre metylering

En del som opererat in implantat reagerar kraftfullt och blir sjuka relativt omgående efter operationen. För vissa dröjer det många år tills de plötsligt börjar känna av en sviktande hälsa med fler och fler symptom. Detta sägs bero på våra medfödda så kallade genetiska predispositioner. Det betyder att vissa av oss dels är mer känsliga för exempelvis silikonimplantatens innehåll, och dels har sämre metylering (avgiftningsförmåga) än andra.

En del har kanske turen att inte bli sjuka alls, det kan man tyvärr inte veta i förväg. Vissa kroppar har genetiska förutsättningar som klarar av att bära upp en högre grad av belastning än andra.

Med det sagt så finns det studier som visar att cancerformen BIA-ALCL ökar markant när man haft implantat i många år. Det är något att ta i beaktning. Ingen vet hur just din kropp kommer att reagera på implantat. Inte heller om du kommer att insjukna i BII och i så fall på vilket sätt, med vilka symptom och om du kommer att kunna återhämta dig fullt vid en explant.

Symptom på breast implant illness

3. Våra kroppar kapslar in implantaten och slår på vår immunrespons

Även om du inte har denna medfödda känslighet så kan din kropp reagera mot dessa främmande objekt, placerade över ömtåliga organ och körtlar – och slå på kroppens immunrespons. Det är känt av den medicinska industrin att våra kroppar kan försöka stöta ut främmande objekt för att skydda sig.

Man vet också att vårt immunförsvar blir aktiverat när vi har ”inkräktare” i kroppen. Liknande symptom som hos BII kan därför även förekomma hos människor med andra typer av implantat inopererade i kroppen. Det finns en uppsjö av andra benämningar för detta, t ex ”Adjuvant disease/ASIA” och ”Siliconosis” med flera.

Kroppen skyddar dig

För att skydda dig mot det främmande föremålet som opererats in (implantaten) så bygger kroppen upp kapslar runt dem (Obs! Ej samma sak som kapselkontraktur*). Detta som ett skydd för att förhindra spridning av det främmande ämnet till resten av kroppen. Kroppen bildar alltid en kapsel kring implantat, detta sker redan efter ett par veckor och denna kapsel består av ärrvävnad/bindväv.

Vårt immunsystem blir ansträngt när immunresponsen går igång. Det gör oss mer mottagliga för infektioner, bakterier, virus och parasiter, vilket i längden kan leda till låggradig inflammation och i värsta fall autoimmuna sjukdomar. Insidan på dessa kapslar är ett perfekt ställe för infektioner att gro, för biofilm att växa. Insidan bildar dessutom nekros över tiden (cell- och vävnadsdöd).

*Kapselkontraktur: har du drabbats av kapselkontraktur så är det en komplikation som innebär att kapseln blir tjockare än vad den ska och ”kramar” åt implantatet. Du kan även få ont och det kan strama i det drabbade bröstet och det kan kännas hårt. Bröstet kan även se hårt och ”bolligt” ut eller få en konstig form

Problemet med texturerade implantat

Texturerade implantat är ytterligare problematiskt då dess textur tros orsaka en mekanisk ”irritation” och är en perfekt grogrund för mikroorganismer. Många av implantaten som används idag är texturerade bör tilläggas, men i olika grad. Dessa typer av implantat har en erkänd ökad risk för en speciell cancersort.

Detta är ett lymfom/lymfkörtelcancer som heter BIA-ALCL som står för: ”Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma”. På svenska så blir det Bröstimplantatassocierat anaplastiskt storcellslymfom.

*Kapselkontraktur: har du drabbats av kapselkontraktur så är det en komplikation som innebär att kapseln blir tjockare än vad den ska och ”kramar” åt implantatet. Du kan även få ont och det kan strama i det drabbade bröstet och det kan kännas hårt. Bröstet kan även se hårt och ”bolligt” ut eller få en konstig form

4. Implantat ”andas” och kan läcka silikon

Att komplikationen ”implantatruptur” kan uppstå, dvs att ett implantat får en spricka, blir de flesta informerade om vid en bröstförstoring. Men det finns också studier på att implantat faktiskt kan läcka mikroskopiska partiklar av silikon, trots att de är helt intakta. Detta kallas på engelska för ”gel bleed”. Vilket innebär att ditt implantat dagligen kan ”andas/svettas” ut små, små giftiga partiklar ut i kapslarna som sedan kan ta sig vidare ut i din kropp och göra dig sjuk.

Många som har gjort explant, dvs opererat ut sina implantat, har kunnat se denna gel bleed på de utopererade implantaten. Då är implantaten fuktiga och kladdiga på ytan. Det finns även kvinnor som det läckt silikon ur bröstvårtorna på. Även om det kanske hör till de mer extrema fallen och det då handlat om ett trasigt implantat som orsak.

Bild på så kallad Gel bleed

Här kan man se sk ”gel bleed” på utsidan av ett implantat. Källa: Dr Chun

5. Dålig tarmflora förvärrar symptomen

Många av oss har redan innan en bröstförstoring patogener och parasiter i vår tarm orsakat av dålig tarmflora, eller så försämras vår tarmflora efter operationen. En dålig tarmflora kan nämligen bero både på medfödd känslighet, kost, stress, antibiotikakurer och högt giftpåslag i kroppen.

Man kan alltså ha en känslighet redan innan en operation och detta förvärras av det kroppsliga traumat en operation innebär i form av belastning på immunförsvar, starka mediciner, antibiotika och smärtlindring.

Den dåliga tarmfloran kan leda till att vi inte kan bryta ned mat ordentligt. Det i sin tur kan leda till att en näringsbrist uppstår då flera viktiga enzymer, vitaminer och mineraler saknas. Dessa behöver vi för att detoxa ordentligt och upprätthålla ett starkt immunförsvar. På sikt kan det i sin tur leda till inflammation och autoimmuna sjukdomar. Vår tarmhälsa och kosten är därför oerhört viktigt att jobba med när man påbörjar sin läkningsresa.

Vad ska jag göra om jag tror att jag har BII?

1. Uteslut andra orsaker

Om du har symptom som gör att du misstänker att du har BII så är det första du bör göra att kontakta sjukvården för att utesluta andra sjukdomar, brister eller medicinska tillstånd som kan vara orsak till dina symptom.

Det finns inget prov eller undersökning som kan identifiera BII och tyvärr är de flesta läkare motvilliga till denna typ av diagnos. Därför tvingas många kvinnor i slutändan att gå på sin symptombild och den egna magkänslan i hopp om att tillfriskna. Breast implant illness är en så kallad ”uteslutningsdiagnos” då symptombilden kan tyda på diverse andra sjukdomar så bör man som sagt alltid se till att bli ordentligt medicinskt utredd i första hand.

2. Läs på, förstå och utbilda dig själv

Om du har bröstimplantat och misstänker att du är drabbad av BII så bör du läsa på så mycket du bara kan om BII och symptombilden. Det kan du göra här på breastimplantillness.se där mycket värdefull information finns ihopsamlad.

En stark rekommendation är att gå på sidan fakta och forskning och gå in på läkar och studier och ta dig tiden att utbilda dig själv och inhämta kunskap. Många av oss mottog aldrig någon information innan vi gjorde våra bröstförstoringar och berövades på möjligheten att fatta ett informerat beslut. Gör dig själv och din kropp tjänsten att läsa på, allt du hittar och fatta ett beslut du själv kan äga och känna dig tillfreds med.

3. Kartlägg dina symptom

Att kartlägga dina symptom kan hjälpa dig att förstå ditt mående och när dina symptom började. Rita upp en tidsaxel till hjälp, kanske har du journaler du kan gå in ta hjälp av på exempelvis 1177 om minnet sviker?

För vissa kvinnor har läkarbesöken avlöst varandra under lång tid och det ena symptomet efter det andra har man sökt hjälp för, vilket gör att det kan kännas övermäktigt att reda ut alltsammans. Men det kan vara klokt att göra det för att få en bra överblick och förståelse. Symptomlista finns att ladda ner här om du vill ha en sådan och fylla i.

4. Explant?

Om du känner dig helt övertygad om att du faktiskt lider av BII så funderar du kanske på att operera ut dina bröstimplantat i framtiden – genomgå en explant. Här kan du läsa mer om explant. Explant innebär att man opererar ut sina implantat med eller utan omgivande kapselvävnad. Bindvävskapslarna/ärrvävnaden som bildas kring implantaten är en omtvistad fråga. Många kvinnor önskar, efter att ha läst på, att operera ut sina implantat tillsammans med kapselvävnaden för att så gott som de kan, få bästa förutsättningarna för tillfrisknande samt i hopp om att undvika framtida reoperation.

Ingen kan säga vad som är rätt eller fel i frågan här i Sverige, men framstående explantkirurger i USA opererar i stort sett alltid ut implantat och kapsel i ett stycke – en s.k explant en bloc eller med en total kapsulektomi. Söker du en svensk plastikkirurg för en konsultation? Här finns de som rekommenderas av oss i Sverige.

5. Stötta kroppen efter eventuell explant

Om du genomgår en explant så kommer din kropp att påbörja en läkningsresa, som kan ta månader eller år. Lita på din kropps förmåga att läka och försök att ha tålamod och inte stressa fram läkning. Vill du läsa mer om sårläkning efter explant finns info här.

När vi behandlar kroppen rätt och ger den bra förutsättningar har den fantastiska möjligheter att läka, återuppbygga sig och hamna i balans igen. Under Läkning & Detox finner du kunskap och information som kan guida och stötta dig i din läkningsprocess.