Hitta studier, forskning, info och uttalanden kopplade till BII

forskning och fakta

Det finns mycket forskning om bröstimplantat online idag och även om Breast Implant Illness men det kan vara svårt att hitta det man letar efter. En del vill ha ”bevis” på Breast Implant Illness existens och andra söker fakta om bröstimplantat samt forskning och studier. Kanske upplever du symptom av dina bröstimplantat idag eller funderar på en bröstförstoring och söker djupare information? Vad bra, just därför har vi valt att dedikera en hel sida åt just forskning och fakta om bröstimplantat och Breast Implant Illness.

Allt som vi publicerar här är noga utvalt för att ge dig så mycket relevant kunskap som möjligt. Precis som med mycket annat idag så finns inte fakta om bröstimplantat eller forskningsrapporter om dem på svenska. Så de flesta länkarna är på engelska men vi hoppas verkligen att du vill ta dig tiden att gå igenom dem detta till trots. De innehåller det mesta du behöver veta om exempelvis riskerna med bröstimplantat och det är väldigt viktig att du som drabbad eller som vill göra en bröstförstoring har den informationen. Vill du läsa mer om Breast Implant Illness på svenska så finns här en länk.

fakta om bröstimplantat

fDA: what to know about breast implants

*FDA kan likställas med Läkemedelsverket

Kort beskrivning: En sammanfattning där FDA redogör för vad man bör veta om man funderar på att göra en bröstförstoring.

Länk till FDA för att läsa mer.

FDA: RISKS AND COMPLICATIONS OF BREAST IMPLANTS

Utdrag från FDA’s rekommendationer: ”Symtom som trötthet, minnesproblem, utslag, ”hjärndimma” och ledvärk kan vara associerade med bröstimplantat och vissa patienter kallar detta ”Breast Implant Illness” (BII) för att beskriva symtomen. Forskare undersöker dessa symtom för att bättre förstå deras ursprung och i vissa fall rapporteras att avlägsnande av bröstimplantat utan att ersätta med nya leder till tillfrisknande för patienten.”

Länk till FDA för att läsa mer.

FDA erkänner att Breast Implant Illness finns

Årtal: 2019

Citat från FDA: ”Även om FDA inte har definitiva bevis som visar att bröstimplantat orsakar dessa symtom, stödjer de nuvarande bevisen att vissa kvinnor upplever systemiska symtom som kan försvinna när deras bröstimplantat tas bort. Detta kallas Breast Implant Illness av patienter och sjukvårdspersonal och vi anser att kvinnor som överväger bröstimplantat bör vara medvetna om dessa risker.” Länk till FDA för att läsa mer.

Youtubeklipp: FDA erkänner att BII existerar.

Innehåll bröstimplantat

Silikon har visat sig innehålla över 40 olika kemikalier och neurotoxiner enligt nedan rapporter framtagna av FDA, Federal Drug Administration i USA. Dessa giftiga kemikalier och tungmetaller är kända för att störa det endokrina systemet och är cancerogena. Här nedan kan du läsa de detaljerade rapporterna för olika stora amerikanska tillverkare.

FDA Summary of Safety and effectiveness data

Författare: FDA

Årtal: 2006-2013

Plats för publikation: FDA.gov

  • Allergan (sid 6): här
  • Allergan Anatomiskt (sid 9-10): här
  • Mentor Memory Gel (sid 8): här
  • Mentor MemoryShape (sid 12-13): här

forskning & studier

Breast implant illness: scientific evidence of its existence

(Breast implant Illness: vetenskapliga bevis på dess existens)

Studie av: JW Cohen, Tervaert, N Mohazab, D Redmond, C van Eeden, M Osman.

Årtal: 2021

Utdrag ur studiens expertutlåtande: ”Mer än en miljon bröstförstoringar med silikonbröstimplantat har utförts världen över. Biverkningar av silikonimplantat inkluderar lokala komplikationer så som smärta, svullnad, rodnad, infektioner, kapselkontraktur, implantatruptur och gel-blödning. Vidare upplever patienter systemiska symtom som kronisk trötthet, muskel- och ledsmärta, feber, Sjögrens syndrom och kognitiv dysfunktion.”

Länk till studien.

Silicone granuloma: a cause of cervical lymphadenopathy following breast implantation

(Silikongranulom: en orsak till cervikal lymfadenopati efter bröstimplantation)

Studie av: Amarkumar DhirajlalRajgor, YoussefMentias, FrancisStafford

Årtal: 2021

Utdrag ur studiens slutsats: Detta fall påvisar gel bleed från koksaltimplantat, trots frånvaro av implantatruptur. Därför bör öron, näsa halsspecialister överväga silikongranulom som en orsak till cervikal lymfadenopati hos patienter med koksaltimplantat.”

Länk till studien.

The Objective Effect of Breast Implant Removal and Capsulectomy on Pulmonary Function

(Den objektiva effekten av lungfunktionen efter borttagande av bröstimplantat med kapsulektomi)

Studie av: Wee, Corinne E. MD; Younis, Joseph BS; Boas, Samuel BS; Isbester, Kelsey BS; Smith, Arvin BS; Harvey, Donald J. MD; Patil, Nirav MBBS, MPH; Kumar, Anand R. MD; Feng, Lu-Jean MD

Årtal: 2021

Utdrag ur studiens slutsats: ”Denna studie visar att patienter med bröstimplantat och lungbesvär som ett av symtomen hade signifikant förbättring av lungfunktionen efter fullständig implantat/kapsel-explantation.”

Länk till studien.

Understanding Breast Implant Illness, Before and After Explantation

(Förstå Breast Implant Illness. Före och efter explant)

studie av: Wee, Younis, Isbester, Smith, Wangler, Sarode, Patil, Grunsweig, Boas, Harvey, Kumar, Feng.

Årtal: 2020

Kort beskrivning: Studie som visar en stark koppling mellan explant och symptomförbättring inom 11 vanliga symptomområden för Breast Implant Illness.

Länk till studien.

A population-based study of breast implant illness

(En populationsbaserad studie av Breast Implant Illness)

studie aV: David A Magno-PadronJessica LuoTerry C JessopJared W GarlickJoanna S Manum, Gentry C CarterJayant P AgarwalAlvin C Kwok 

Årtal: 2020

Utdrag ur studiens resultat: ”Of the 182 respondents, 97% report that implants negatively affect their health and 95% identify these symptoms with breast implant illness. Ninety-six percent of respondents had implants placed for cosmetic reasons and 51% had silicone implants.”

Länk till studien.

US FDA Breast Implant Postapproval Studies, Long-term Outcomes in 99,993 Patients

Studie av: Coroneos, Christopher J, Selber, Jesse C, Offodile, Anaeze C, Butler, Charles, Clemens,Mark W, Department of Plastic Surgery, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX.

Årtal: 2019

Utdrag ur studiens resultat: ”Data inkluderar 99 993 patienter, 56 % av implantaten var silikon för primär bröstförstoring och långtidsövervakningen av MR är under 5 %. Jämfört med normativa data är silikonimplantat associerade med högre frekvenser av Sjögrens syndrom, sklerodermi, reumatoid artrit, dödfödsel och melanom.”

Länk till studien.

Silicone breast implants and the risk of autoimmune/rheumatic disorders: a real-world analysis

(Silikonbröstimplantat och risken för autoimmuna/reumatiska sjukdomar: en verklig analys)

Studie av: Abdulla Watad, Vered Rosenberg, Shmuel Tiosano, Jan Willem Cohen Tervaert, Yarden Yavne, Yehuda Shoenfeld, Varda Shalev, Gabriel Chodick, Howard Amital

Årtal: 2018

Utdrag från studiens slutsats: ”Silikonimplantat verkar vara associerat med högre sannolikhet för diagnos av autoimmuna/reumatiska sjukdomar.”

Länk till studien.

Pathology of Lymph Nodes From Patients With Breast Implants A Histologic and Spectroscopic Evaluation

(Patologi av lymfkörtlar från patienter med bröstimplantat, en histologisk och spektroskopisk utvärdering)

Studie av: Katzin, Centeno, Feng, Kiley, Mullick

Årtal: 2005

Plats för publikation: The American journal of surgical pathology

Kort beskrivning: En av de första studierna som bevisar silikon-och polyuretan-migration till lymfnoder hos patienter med bröstimplantat.

Länk till studien.

Restricted and Shared Patterns of TCR-chain Gene Expression in Silicone Breast Implant Capsules and Remote Sites of Tissue Inflammation

(Begränsade och delade mönster av uttryck i TCR-kedjegen i silikonbröstimplantatkapslar och platser för vävnadsinflammation utanför kapslarna.)

Studie av: Terrance P. O’Hanlon1 , Oliver J. Lawless2 , William E. Katzin , Lu-Jean Feng and Frederick W. Miller

Årtal: 2000

Plats för publikation: Journal of Autoimmunity

Kort beskrivning: Studie på innehåll, inflammation och T-cellsaktivering i kapslar från silikonimplantat.

Länk till studien.

Siliconosis: a spectrum of illness

(Silikonosis: Ett spektrum av sjukdomssymptom)

Studie av: Dr. David Borenstein

Årtal: 1994

Utdrag från studien: ”Silikonos kännetecknas av ett spektrum av sjukdomar som kan påverka ett antal organ och i sin vanligaste form är silikonos ett muskuloskeletalt smärtsyndrom. Ett smärtsyndrom som kännetecknas av överväldigande trötthet (fatigue) samt led- och muskelvärk. Denna form av sjukdomen påminner om ett kroniskt influensaliknande tillstånd.”

Länk till studien.

Rapportera biverkningar av bröstimplantat

Ska du göra en explant pga att att du misstänker att du har drabbats av Breast Implant Illness så har vi två viktiga länkar att förmedla. Detta för att biverkningar av bröstimplantat ska registreras så att statistiken kan bli förbättrad och mer korrekt.

LÄKEMEDELSVERKET

Här kan du själv anmäla biverkningar som du drabbats av och du kan antingen ringa nummer 018-17 46 00 (växeln) för att sedan be om att bli kopplad till ”Medicinteknik” . Där tar dom hand om ärenden gällande bland annat bröstimplantat och kan hjälpa dig vidare och på länken nedan så kan du själv läsa mer om anmälan av medicintekniska produkter och vem som anmäler vad.

BRIMP

Bröstimplantatregistret, BRIMP, är ett nationellt kvalitetsregister som har funnits sedan 2014 och syftet med det är att förbättra vårdkvaliteten för kvinnor som får bröstimplantat. Det gäller både dem som får implantat i samband med bröstcancerbehandling och dem som låter sätta in implantat för att förbättra sitt utseende. BRIMP är till för att minska komplikationer samt att öka patientsäkerheten och säkerställa likvärdig vård i hela landet.” Brimp står fritt från kommersiella intressen och som patient kan du se till att din kirurg gör en anmälan till BRIMP. Alla kirurger gör inte detta och då blir det inte registrerat där att du fått biverkningar av dina implantat och valt att operera ut dem.