Välkommen till Breast Implant Illness Sverige

En av Europas största informationsplattformar om Breast Implant Illness (BII) och biverkningar orsakade av bröstimplantat. Här kan du bland annat hitta info om BII, explant och operationsmetoder, fallstudier och forskning, svenska explantkirurger, värdefulla länkar och mycket annat. Här hittar du allt du behöver veta om Breast Implant Illness!

Hitta informationen du söker

Den här sidan finns för dig som är drabbad av Breast Implant Illness (BII), för dig som vill läsa på om BII, för dig som är anhörig eller jobbar inom vården och vill veta mer om BII. Här hittar du information om vad Breast Implant Illness är och även länkar till forskning och studier. Numera går BII även under benämningen SSBI (Systemic Symptoms Associated with Breast Implants).

Du hittar också information om symptombild, troliga orsaker till varför vissa drabbas, hur en explant går till, bilder på hur ärr kan se ut, hur du hittar en kirurg som kan hjälpa dig och mycket mer. Välkommen till Nordens största informationsplattform om Breast Implant Illness!

Vad är Breast implant illness?

Breast Implant Illness (BII) är ett samlingsnamn på symptom som  tiotusentals kvinnor världen över upplever är orsakade av deras bröstimplantat. Symptombilden på BII är varierad, men vissa symptom är vanligare än andra. Till exempel trötthet, muskel- och ledvärk, huvudvärk, hjärndimma, IBS/magproblem, hormonella störningar, sömnproblem, hudproblem och diverse systemiska symtom. Se fler symptom och läs mer om BII på knapplänken nedan.

Symptom på breast implant illness

Enkätundersökning utförd i stödgruppen

Under 2022 utfördes en enkätundersökning i den Nordiska stödgruppen på Facebook. Enkäten i sin helhet belyser bland annat:

  • Om kvinnor som gjort bröstförstoringar kände sig välinformerade innan sina operationer.
  • Vad kvinnorna som svarat anser att de hade önskat att de vetat innan bröstförstoringen.
  • Förtroende för plastikkirurger gällande BII.
  • Explant, nöjdhet och mående efteråt.
  • Symptombild och diagnoser.
  • Önskemål på krav och förändringar som svaranden anser behövs utifrån svaren i enkäten.
Rapport om breast implant illness

Vad innebär en explant?

En korrekt utförd explant är det första och viktigaste steget att genomgå för att läka från BII. Här kan du lära dig mer om hur en explant går till och vilka metoder som används vid ingreppet.

Hur hittar jag rätt kirurg?

Det kan vara svårt veta var man ska leta efter sin explantkirurg. Likaså kan det kännas knepigt att ha koll på vad man ska fråga kirurgen om samt vilka kriterier man ska gå efter i sitt sökande. Här kan du hämta mer info.

Hur ser ärr efter explant ut?

Det finns självklart ingen ”one size fits all” när det kommer till ärr, varje kropp är unik. Men vill du se hur ärren kan se ut så kan du klicka dig vidare till ”ärrsidan” på knappen nedan.

Riskerna med bröstimplantat

Information om Breast Implant Illness finns idag lättillgänglig på internet för den som vet vad man ska söka efter, men det har inte alltid varit så utan de senaste åren har detta vuxit.

Den största delen av informationen är på engelska och just därför har finns råden som Amerikanska FDA översatta i denna video som sammanfattar vad de anser att varje bröstimplantats-patient bör vara medveten om innan en bröstförstoring. Ta del av råd och rekommendationer översatta till svenska i videon!

Ladda ner symptomlistan

Precis som tidigare nämnt så är symptombilden av Breast Implant Illness varierad, men det finns en mängd av symptom som omnämns oftare än andra. Dessa har sammanställts i en lista. Den kan du skriva ut och använda som hjälpmedel för eget bruk genom att bocka i de symptomen som du själv upplever.

Kanske vill du ta den med dig till din doktor, ge den till en anhörig eller vän som du misstänker är drabbad för hon ska kunna kartlägga om BII kan vara orsaken till hennes symptom?

Fakta och forskning

Den stora frågan är ofta om det finns fakta och forskning som stödjer Breast Implant Illness existens. ”Absolut” är svaret på frågan och det finns inte bara ny forskning utan även forskning och studier som sträcker sig mer än trettio år tillbaka i tiden. Numera erkänns även att bröstimplantat möjligen kan ligga bakom systemiska symptom av FDA (USA’s motsvarighet till Läkemedelsverket). Även om de också skriver att orsaken ej är klarlagd, men att patienter tycks få symptomlindning när implantaten opereras ut.

Ta ditt ansvar och läs på, äg dina beslut

Du kan ta del av flera forskningsstudier genom att klicka på knappen nedan. Det är alltid viktigt att vara påläst och inhämta så mycket information som man bara kan, inför en ev. bröstförstoring eller om du har misstankar om att du är drabbad av BII. Vikten av att fatta informerade beslut är väldigt viktiga, det är du som ska leva i din kropp resten av ditt liv, inte någon annan.

Q&A, vanliga frågor och svar

Många av frågorna som ställs frekvent är frågor som behöver tas upp med ansvarig kirurg. Till exempel kan ingen i förväg veta hur det estetiska slutresultatet kommer att bli för just dig, inte ens din kirurg även om han eller hon är den som kan hjälpa dig bäst i frågan. Ha en öppen dialog med din plastikkirurg och våga fråga. Jämför dig inte med andra utan låt din kropp och din ev. läkning vara just din.

Fråga: Finns det några prover som jag kan ta för att veta om det är Breast Implant Illness som jag drabbats av?

Svar: Nej det finns inga generella prover som kan påvisa att du är drabbad av BII och ställa en diagnos. Rekommendationen är att se till att utesluta annat som kan vara orsak till dina symptom med hjälp av din husläkare/annan vårdinstans.

Fråga: Min kirurg säger att kapslarna är tunna och bör lämnas kvar. Varför förespråkar den här sidan att kapslarna ska bort?

Svar: Rådet till alla, vem du än är, är att söka upp en kirurg som är väl påläst om BII, har djup förståelse kring symptombilden och hur man på bästa sätt utför en explantoperation.

Ingen framstående explantkirurg i exempelvis USA skulle rekommendera att lämna kapslar kvar i en kropp som har BII-symptom (om inga medicinska skäl hos patienten hindrar den typen av operationsmetod). Här kan du hitta kirurger som kan hjälpa dig

Fråga: Gör det mycket ont efter explant?

Svar: Det är en omfattande operation om även kapslarna avlägsnats. Efter explant har du ett stort område som består av såryta inuti dina bröst och denna ska läka ihop. Så ja, det känns efteråt, men som med allt annat så skiljer smärtan sig åt mellan olika individer.

Faktum är att många som genomgår en explant upplever att själva bröstförstoringen hade en mer smärtsam läkningsprocess. Speciellt de som haft sina implantat bakom muskeln. Kom ihåg att din kirurg säkerligen kommer att ge dig smärtstillande för att du ska kunna hantera smärtan postoperativt.

Fråga: Vad gör jag om jag inte blir bättre efter explant?

Svar: Det finns aldrig några garantier för att du kommer att må toppen tätt efter explant, men med det sagt så mår många bättre efter en period. Vissa tar det lite tid för.

Det finns också studier som styrker att många upplever symtomförbättring efter explant, här är en av dessa. Ladda gärna ner rapporten som utfördes 2022 i stödgruppen för statistik. Vi hade en omröstning i vår grupp ”Breast Implant Illness Nordic” där vi frågade hur många som ångrade sin explant. Av 184 svarande så var det 1 person som ångrade sig.

Implantat är främmande föremål i din kropp och är och förblir en belastning för kroppen och immunsystemet. Att avlägsna den belastningen bör aldrig ses som ett dåligt beslut för din allmänna hälsa.

Ditt eget beslut

Beslutet om explant måste ligga hos dig själv. Den starka rekommendationen är att läsa på och samla kunskap om Breast implant illness, bröstimplantat och explant.

Något som kan vara ett bra stöd är att ansluta sig till en community för att prata med personer i samma situation. Det kan vara skönt att bolla sina tankar och känslor med kvinnor som står inför samma val eller redan har fattat beslut och opererat sig.

Fråga: Varför får vissa slangar efter operationen (dränage) och andra inte?

Svar: I många andra länder så är det rutin att sätta dränage efter explant men i Sverige väljer många kirurger att inte göra det i onödan. En indikation för dränage kan t.ex vara om kirurgen misstänker att det kan bildas en större blodansamling kort efter operationen. En anledning till att det inte sätts dränage per automatik är troligtvis för att dränageslangarna kan vara en ingångsport för bakterier. Lita på att din kirurg gör det som han eller hon tror är det bästa för dig och din läkning.

Fråga: Hur ser ärren ut efter en explant?

Svar: Hur ärren ser ut när de läkt klart är väldigt individuellt. Vid en explant en bloc/kapsulektomi så är det vanligast att kirurgen gör ett snitt i bröstvecket. Snittet varierar i storlek mellan patienter beroende på kirurg, implantatens storlek osv. Läs gärna mer och se bilder på sidan om ärrläkning.

Artiklar & blogg