Välkommen!

Du är antagligen här på grund av att du misstänker att du har symptom som kan vara orsakade av dina bröstimplantat. Den här sidan finns för dig som är drabbad, eller tror dig vara drabbad av Breast Implant Illness (BII), för dig som är anhörig eller jobbar inom vården och vill veta mer om BII. Här hittar du information om vad Breast Implant Illness är och även länkar till forskning och studier. Du hittar också info om symptom, troliga orsaker till varför vissa drabbas, hur en explant går till, hur du hittar en kirurg som kan hjälpa dig och mycket mer.

Vad är Breast implant illness?

Breast Implant Illness är ett samlingsnamn på symptom som hundratusentals kvinnor världen över upplever är orsakade av deras bröstimplantat.

Symptombilden av Breast Implant Illness är varierad, men muskel- och ledvärk, huvudvärk, hjärndimma, hormonella problem, sömnproblem, autoimmuna symptom med flera är mycket vanliga. På listan kan du se de allra vanligaste symptomen. Det finns en mer utförlig lista om du följer knapplänken nedan. Där kan du också läsa på och lära dig mer om BII.

Vanliga symptom breast implant illness

Aktuellt

enkätundersökning utförd i stödgruppen

Under våren/sommaren 2022 så utfördes en enkätundersökning i stödgruppen på facebook.

Enkäten i sin helhet belyser bland annat:

  • Hurvida kvinnor som gjort bröstförstoringar kände sig välinformerade innan sina operationer.
  • Vad kvinnorna som svarat anser att de hade önskat att de vetat innan bröstförstoringen.
  • Förtroende för plastikkirurger gällande BII.
  • Explant, nöjdhet och mående efter operationen.
  • Symptom, lättnad av symptom etc.
  • Önskemål, krav och förändringar som behöver ske utifrån svaren i enkäten.

Rapport om breast implant illness

kompletterande bilaga till rapporten: Största skillnaden efter explant

Eftersom det inkom så många svar på frågan ”Du som gjort explant: Vilken är den största skillnaden i ditt mående?” och de svaren är så värdefulla, så är de sammaställda i en alldeles egen bilaga.

Bilagan är 10 sidor med samtliga svaren som inkom på frågan – bra som dåliga. Om man funderar på en explant så är man inte sällan nyfiken på hur andra kvinnor mår efter sina explants. Ladda ner bilagan och läs själv.

efter explant bilaga

Johannas bröstimplantat gjorde henne sjuk – fick tala inför Sveriges plastikkirurger

Johanna Krig i Stockholm är en av dem som drabbats av tillståndet Breast Implant Illness. Nu driver hon både en sajt och sociala medier-konton för att sprida kunskap till andra kvinnor om BII, som inte är någon erkänd diagnos i Sverige.

Breast implant illness
Drabbad av breast implant illness

Hur vet jag om jag är drabbad?

Här kan du läsa mer om vad Breast Implant Illness är och även vilka som är de vanligaste symptomen. Du kan också läsa om varför många blir sjuka samt vad man kan göra om man är drabbad.

Hitta plastikkirurg

Vad innebär en explant?

En korrekt utförd explant är det första och viktigaste steget att genomgå för att läka från BII. Här kan du lära dig mer om hur en explant går till och vilka metoder som används vid ingreppet.

Plastikkirurg

Hur hittar jag rätt kirurg?

Det kan vara svårt veta var man ska leta efter sin explantkirurg. Likaså kan det kännas knepigt att ha koll på vad man ska fråga kirurgen om samt vilka kriterier man ska gå efter i sitt sökande. Här kan du hämta mer info.

Ärr efter explant

Hur ser ärren ut om jag gör en explant?

Det finns självklart ingen ”one size fits all” när det kommer till ärr, varje kropp är unik. Men vill du se hur ärren kan se ut så kan du klicka dig vidare till ”ärrsidan” på knappen nedan.

riskerna med bröstimplantat

Information om Breast Implant Illness finns idag lättillgänglig på internet för den som vet vad man ska söka efter. Det har inte alltid varit så.

Den största delen av informationen är dock på engelska. Därför har jag valt att översätta en del av råden som Amerikanska FDA anser att varje bröstimplantats-patient bör vara medveten om innan en bröstförstoring i denna video.

SYMPTOMLISTA ATT LADDA NER

ladda ner symptomlistan

Precis som det står ovan så är symptombilden av Breast Implant Illness varierad. Men det finns ändå en mängd av symptom som omnämns oftare än andra. Dessa har sammanställts i en lista, för att du ska kunna skriva ut den och bocka i de symptomen som du själv upplever. Kanske vill du ta den med dig till din doktor, ge den till en anhörig eller vän som du misstänker är drabbad för hon ska kunna kartlägga om BII kan vara orsaken till hennes symptom? Oavsett vad så finns den ett klick bort.

fakta & forskning

Den stora frågan är ofta om det finns fakta och forskning som stödjer Breast Implant Illness existens. Absolut är svaret på frågan och det finns inte bara ny forskning utan även forskning och studier som sträcker sig mer än trettio år tillbaka i tiden. Numera är också Breast Implant Illness en erkänd diagnos av USA’s motsvarighet till Sveriges läkemedelsverk – FDA. Du kan ta del av fakta samt flera forskningsstudier genom att följa denna länk, som tar dig till en sida dedikerad till just detta.

Q&A: vanliga frågor

Fråga: Finns det några prover som jag kan ta för att veta om det är Breast Implant Illness som jag drabbats av?

Svar: Nej det finns inga generella prover som kan påvisa att du är drabbad av BII. Jag råder dig dock alltid till att utesluta annat som kan vara orsak till dina symptom med hjälp av din husläkare/annan vårdinstans. 

FRÅGA: Min kirurg säger att kapslarna är tunna och bör lämnas kvar, Varför förespråkar ni att kapslarna ska bort?

Svar: Mitt råd till alla är att söka sig till en kirurg som är väl påläst om BII, har djup förståelse kring symptomen och hur man på bästa sätt utför en korrekt explant en bloc. Ingen framstående explantkirurg skulle rekommendera att lämna kapslar kvar i en kropp som har BII-symptom. Här kan du hitta kirurger som kan hjälpa dig

Fråga: Gör det mycket ont efter explant?

Svar: Det är en omfattande operation när den är utförd på rätt sätt. Efter explant har du ett stort område som består av såryta i dina bröst och denna ska läka ihop. Så ja, det känns efteråt, men som med allt annat så skiljer smärtan sig åt mellan olika individer. Faktum är att många som genomgår en explant upplever att själva bröstförstoringen hade en mer smärtsam läkningsprocess. Speciellt de som haft sina implantat bakom muskeln. Kom ihåg att din kirurg säkerligen kommer att ge dig smärtstillande för att du ska kunna hantera smärtan postoperativt.

Fråga: Vad gör jag om jag inte blir bättre efter explant?

Svar: Det finns aldrig några garantier på att du kommer att må toppen tätt efter explant, men med det sagt så mår många bättre efter en korrekt utförd explant. Det finns också studier som styrker att många upplever symtomförbättring efter explant, här är en av dessa. Ladda gärna ner rapporten som utfördes 2022 i stödgruppen för statistik. Vi hade en omröstning i vår grupp ”Breast Implant Illness Nordic” där vi frågade hur många som ångrade sin explant. Av 184 svarande så var det 1 person som ångrade sig. Implantat är främmande föremål i din kropp och är och förblir en belastning för kroppen och immunsystemet. Att avlägsna den belastningen bör aldrig ses som ett dåligt beslut för din allmänna hälsa.

Ditt eget beslut

Beslutet om explant måste ligga hos dig själv, så vi råder dig till att läsa på och samla kunskap om Breast Implant Illness, bröstimplantat, explant. Något som kan vara ett bra stöd är att ansluta sig till en community för att prata med personer i samma situation. Det kan vara skönt att bolla sina tankar och känslor med kvinnor som står inför samma val eller redan har fattat beslut och opererat sig.

Fråga: Varför får vissa slangar efter operationen (dränage) och andra inte?

Svar: I många andra länder så är det rutin att sätta dränage efter explant men i Sverige väljer många kirurger att inte göra det i onödan. En indikation för dränage kan t.ex vara om kirurgen misstänker att det kan bildas en större blodansamling kort efter operationen. En anledning till att det inte sätts dränage per automatik är troligtvis för att dränageslangarna kan vara en ingångsport för bakterier.

Fråga: Hur ser ärren ut efter en explant?

Svar: Hur ärren blir är väldigt individuellt. Vid en explant en bloc så är det vanligast att kirurgen gör ett snitt i bröstvecket. Snittet varierar i storlek mellan patienter beroende på kirurg, implantatens storlek osv. Läs gärna mer och se bilder på sidan om ärrläkning.

Många av frågorna som ställs frekvent är frågor som behöver tas upp med ansvarig kirurg. Till exempel kan ingen i förväg veta hur det estetiska slutresultatet kommer att bli för just dig. Ha en öppen dialog med din plastikkirurg, hen kan hjälpa dig med många av svaren. Ett tips är att du inte jämför dig med andra utan låter din läkning vara just din. Alla hämtar sig olika fort och det är också viktigt att ha med sig att läkning och återhämtning kan ta tid, så stressa inte med det, lita på din kropp, ge den kärlek och ta hand om dig.

Följ oss på Instagram

Citat från drabbade kvinnor

breast implant illness citat från drabbad
Symptom breast implant illness
Symptom breast implant illness