Välkommen till Breast Implant Illness Sverige

En av Europas största informationsplattformar om Breast Implant Illness och biverkningar orsakade av bröstimplantat. Här kan du bland annat läsa på om Breast Implant Illness, om explant, läkning, ta del av fallstudier och forskning, hitta explantkirurger, läsa aktuella blogginlägg och mer. Här hittar du allt du behöver veta om Breast Implant Illness!

Hitta informationen du söker

Den här sidan finns för dig som är drabbad av Breast Implant Illness (BII), för dig som vill läsa på om BII, för dig som är anhörig eller jobbar inom vården och vill veta mer om BII. Här hittar du information om vad Breast Implant Illness är och även länkar till forskning och studier.

Du hittar också information om symptombild, troliga orsaker till varför vissa drabbas, hur en explant går till, bilder på hur ärr kan se ut, hur du hittar en kirurg som kan hjälpa dig och mycket mer. Välkommen till Nordens största informationsplattform om Breast Implant Illness!

Vad är Breast implant illness?

Breast Implant Illness är ett samlingsnamn på symptom som hundratusentals kvinnor världen över upplever är orsakade av deras bröstimplantat.

Symptombilden av Breast Implant Illness är varierad. Vanligt är muskel- och ledvärk, huvudvärk, hjärndimma, hormonella problem, sömnproblem och diverse systemiska symtom. På bilden kan du se några av de allra vanligaste symptomen som drabbade kvinnor vittnar om, men det finns en mer utförlig lista om du följer knapplänken nedan. Där kan du också läsa på och lära dig mer om BII.

Symptom på breast implant illness

Aktuellt

enkätundersökning utförd i stödgruppen

Under 2022 utfördes en enkätundersökning i den Nordiska stödgruppen på Facebook. Enkäten i sin helhet belyser bland annat:

  • Om kvinnor som gjort bröstförstoringar kände sig välinformerade innan sina operationer.
  • Vad kvinnorna som svarat anser att de hade önskat att de vetat innan bröstförstoringen.
  • Förtroende för plastikkirurger gällande BII.
  • Explant, nöjdhet och mående efteråt.
  • Symptombild och diagnoser.
  • Önskemål på krav och förändringar som svaranden anser behövs utifrån svaren i enkäten.

Rapport om breast implant illness
Drabbad av breast implant illness

Hur vet jag om jag är drabbad?

Här kan du läsa mer om vad Breast Implant Illness är och även vilka som är de vanligaste symptomen. Du kan också läsa om varför många blir sjuka samt vad man kan göra om man är drabbad.

Hitta plastikkirurg

Vad innebär en explant?

En korrekt utförd explant är det första och viktigaste steget att genomgå för att läka från BII. Här kan du lära dig mer om hur en explant går till och vilka metoder som används vid ingreppet.

Plastikkirurg

Hur hittar jag rätt kirurg?

Det kan vara svårt veta var man ska leta efter sin explantkirurg. Likaså kan det kännas knepigt att ha koll på vad man ska fråga kirurgen om samt vilka kriterier man ska gå efter i sitt sökande. Här kan du hämta mer info.

Ärr efter explant

Hur ser ärren ut om jag gör en explant?

Det finns självklart ingen ”one size fits all” när det kommer till ärr, varje kropp är unik. Men vill du se hur ärren kan se ut så kan du klicka dig vidare till ”ärrsidan” på knappen nedan.

riskerna med bröstimplantat

Information om Breast Implant Illness finns idag lättillgänglig på internet för den som vet vad man ska söka efter, men det har inte alltid varit så utan det är något som kommit mer och mer av de senaste 5-7 åren. Den största delen av informationen är dock på engelska och just därför har jag valt att översätta en del av råden som Amerikanska FDA anser att varje bröstimplantats-patient bör vara medveten om innan en bröstförstoring. Klicka på videon så går den igång för att ta del av råd och rekommendationer översatta till svenska.

ladda ner symptomlistan

Precis som tidigare nämnt så är symptombilden av Breast Implant Illness varierad, men det finns en mängd av symptom som omnämns oftare än andra. Dessa har sammanställts i en lista. Den kan du skriva ut och använda som hjälpmedel för eget bruk genom att bocka i de symptomen som du själv upplever.

Kanske vill du ta den med dig till din doktor, ge den till en anhörig eller vän som du misstänker är drabbad för hon ska kunna kartlägga om BII kan vara orsaken till hennes symptom? Oavsett vad så finns den ett klick bort och du använder den i det syfte som den kan vara till hjälp för just dig.

Fakta och forskning

Den stora frågan är ofta om det finns fakta och forskning som stödjer Breast Implant Illness existens. ”Absolut” är svaret på frågan och det finns inte bara ny forskning utan även forskning och studier som sträcker sig mer än trettio år tillbaka i tiden. Numera erkänns även att bröstimplantat möjligen kan ligga bakom systemiska symptom av FDA (USA’s motsvarighet till Läkemedelsverket). Även om de också skriver att orsaken ej är klarlagd, men att patienter tycks få symptomlindning när implantaten opereras ut.

Ta ansvar och läs på

Du kan ta del av flera forskningsstudier genom att klicka på knappen nedan. Det är alltid viktigt att vara påläst och inhämta så mycket information som man bara kan, inför en ev. bröstförstoring eller om du har misstankar om att du är drabbad av BII.

Q&A, vanliga frågor

Fråga: Finns det några prover som jag kan ta för att veta om det är Breast Implant Illness som jag drabbats av?

Svar: Nej det finns inga generella prover som kan påvisa att du är drabbad av BII. Jag råder dig dock alltid till att utesluta annat som kan vara orsak till dina symptom med hjälp av din husläkare/annan vårdinstans. 

FRÅGA: Min kirurg säger att kapslarna är tunna och bör lämnas kvar, Varför förespråkar ni att kapslarna ska bort?

Svar: Mitt råd till alla är att söka sig till en kirurg som är väl påläst om BII, har djup förståelse kring symptomen och hur man på bästa sätt utför en korrekt explant en bloc. Ingen framstående explantkirurg skulle rekommendera att lämna kapslar kvar i en kropp som har BII-symptom. Här kan du hitta kirurger som kan hjälpa dig

Fråga: Gör det mycket ont efter explant?

Svar: Det är en omfattande operation när den är utförd på rätt sätt. Efter explant har du ett stort område som består av såryta i dina bröst och denna ska läka ihop. Så ja, det känns efteråt, men som med allt annat så skiljer smärtan sig åt mellan olika individer. Faktum är att många som genomgår en explant upplever att själva bröstförstoringen hade en mer smärtsam läkningsprocess. Speciellt de som haft sina implantat bakom muskeln. Kom ihåg att din kirurg säkerligen kommer att ge dig smärtstillande för att du ska kunna hantera smärtan postoperativt.

Fråga: Vad gör jag om jag inte blir bättre efter explant?

Svar: Det finns aldrig några garantier på att du kommer att må toppen tätt efter explant, men med det sagt så mår många bättre efter en korrekt utförd explant. Det finns också studier som styrker att många upplever symtomförbättring efter explant, här är en av dessa. Ladda gärna ner rapporten som utfördes 2022 i stödgruppen för statistik. Vi hade en omröstning i vår grupp ”Breast Implant Illness Nordic” där vi frågade hur många som ångrade sin explant. Av 184 svarande så var det 1 person som ångrade sig. Implantat är främmande föremål i din kropp och är och förblir en belastning för kroppen och immunsystemet. Att avlägsna den belastningen bör aldrig ses som ett dåligt beslut för din allmänna hälsa.

Ditt eget beslut

Beslutet om explant måste ligga hos dig själv, så vi råder dig till att läsa på och samla kunskap om Breast Implant Illness, bröstimplantat, explant. Något som kan vara ett bra stöd är att ansluta sig till en community för att prata med personer i samma situation. Det kan vara skönt att bolla sina tankar och känslor med kvinnor som står inför samma val eller redan har fattat beslut och opererat sig.

Fråga: Varför får vissa slangar efter operationen (dränage) och andra inte?

Svar: I många andra länder så är det rutin att sätta dränage efter explant men i Sverige väljer många kirurger att inte göra det i onödan. En indikation för dränage kan t.ex vara om kirurgen misstänker att det kan bildas en större blodansamling kort efter operationen. En anledning till att det inte sätts dränage per automatik är troligtvis för att dränageslangarna kan vara en ingångsport för bakterier.

Fråga: Hur ser ärren ut efter en explant?

Svar: Hur ärren blir är väldigt individuellt. Vid en explant en bloc så är det vanligast att kirurgen gör ett snitt i bröstvecket. Snittet varierar i storlek mellan patienter beroende på kirurg, implantatens storlek osv. Läs gärna mer och se bilder på sidan om ärrläkning.

Många av frågorna som ställs frekvent är frågor som behöver tas upp med ansvarig kirurg. Till exempel kan ingen i förväg veta hur det estetiska slutresultatet kommer att bli för just dig. Ha en öppen dialog med din plastikkirurg, hen kan hjälpa dig med många av svaren. Ett tips är att du inte jämför dig med andra utan låter din läkning vara just din. Alla hämtar sig olika fort och det är också viktigt att ha med sig att läkning och återhämtning kan ta tid, så stressa inte med det, lita på din kropp, ge den kärlek och ta hand om dig.

Artiklar & blogg

Intervju om bröstimplantat och BII med Dr. Oya på Strandkliniken

Om Dr. Oya Kocabalkan Ålder: I mina bästa år, 59 år gammal är jag.Familj: Jag har en make och tre barn, tvillingar på 17 år, en 14-åring och två katter.Största fritidsintressen: Jag älskar att gräva, bygga och är en amatör-hemmabyggare och gillar...

Breastimplantillness.se på svensk förening för estetisk plastikkirurgis årsmöte

I september förra året deltog jag en kort stund på årsmötet för Svensk förening för estetisk plastikkirurgis här i Stockholm. Jag delade nyckelfrågor ur min rapport och det kändes väldigt fint att vara med på mötet och jag mottogs väl på plats. Dr....

5 anledningar till varför jag valt bort bröstförstoring med fett

Såhär är det, det spelar ingen roll vad jag tycker eller inte om bröstförstoring med fett. Men det är så att jag ofta får frågan, i meddelanden på Instagram, Facebook och på mail. Kvinnor frågar vad jag tycker och om jag har några kloka ord att...

Flera typer av cancer kopplade till bröstimplantat, bia-scc & olika lymfom

I början av september i år gick amerikanska FDA ut med information om att det inkommit rapporter om olika cancersorter sammankopplade med bröstimplantat. Bland annat så är det olika typer av lymfom (cancer i immunsystemet) samt en cancersort som...

År 2022 bör vi veta mer om hur bröstimplantat påverkar kroppen

I våras bestämde jag mig för att göra en enkätundersökning. Varför? Jo, för att jag vill jobba för förändring. Jag är less på att gråta ut i media och "bara" berätta om hur skadad jag och många andra blivit av våra bröstimplantat. Om bristen på...

Lotta fick ett silikonimplantat vid sin bröstcanceroperation – nu vill hon varna andra för komplikationer

Lotta drabbades av bröstcancer och opererades i januari 2022. Innan sin bröstcanceroperation diskuterade hon med sin bröstkirurg. Han övertygade Lotta om att silikonet som implantatet var gjort av var ”top notch”. Kirurgen försäkrade henne om att...

BIA-alcl upptäckt efter explant till följd av bröstcancer hos norsk kvinna – Fallrapport

Fallrapport från Norge 2022: BIA-alcl diagnostiseras efter explantation som skedde pga bröstcancer. Citat från rapporten: "Vårt fall kan stärka att man rutinmässigt bör utföra kapsulektomi hos asymptomastiska patienter som har en historia av...

Att operera ut bröstimplantat blir allt vanligare enligt bröstimplantatsregistret

Att operera ut sina bröstimplantat blir bara vanligare och vanligare. Enligt BRIMP's senaste rapport för år 2020 så har den högsta siffran explants registrerats, detta trots pågående pandemi. 404 kvinnor opererade ut sina implantat 2020 enligt...

Johanna Efter bröstförstoringen: ”Blev bara sjukare och sjukare”

Som så många andra kvinnor så valde Johanna Hall att genomgå en bröstförstoring för att bli mer självsäker och även i hopp om att bli lyckligare. Tyvärr blev det precis tvärt om –  efter bröstförstoringen började en mardröm. Läs Johannas egna ord...

Cancer av bröstimplantat: Elin berättar om när hon blev diagnostiserad med BIA-ALCL

Elin är mitt i livet. Hon och hennes man försöker bli gravida när ena hennes bröst plötsligt svullnar upp till sin dubbla storlek. Elin blir orolig och söker hjälp. Chockbeskedet, att Elin har fått cancer av sina bröstimplantat närmare bestämt...

Följ Instagramkontot