breast implant illness

Välj rätt explantkirurg

Explant, det vill säga uttag av bröstimplantat är det första och viktigaste steget att genomgå för att läka från Breast Implant Illness (BII). Därför är det är otroligt viktigt att välja rätt kirurg för din explant. Detta för att i den mån det går att undvika fler operationer i framtiden eller att du möter kirurger som inte vill tillmötesgå dina önskemål. Därför är det av största vikt att hitta en skicklig och erfaren explantkirurg, som också är bekväm med att dokumentera sitt resultat.

Det är även viktigt att vara påläst inför din konsultation. Detta för att du och kirurgen ska kunna ha en dialog kring dina önskemål och förväntningar, och för att du ska ha full förståelse i vad det är som ni egentligen kommer fram till. På explantsidan kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig inför din konsultation.

Begränsat utbud

Sverige har ett begränsat utbud av kirurger som är både kunniga om Breast Implant Illness och dess symptombild, samt erfarna inom explantkirurgi (inkl procedurerna En bloc och Total kapsulektomi). Men kunskapen om Breast Implant Illness ökar då fler och fler kvinnor vill operera ut sina implantat. I takt med att efterfrågan på explants blir allt större så börjar fler kirurger att inse vad som krävs för att hjälpa denna drabbade patientgrupp. Efterfrågan kommer på sikt att leda till ett större utbud av skickliga och erfarna explantkirurger, men idag är utbudet inte jättestort i Sverige.

Valet av explantkirurg är viktigt och svårt

En av de vanligaste frågorna som ställs i det svenska BII-communityt är vilken explantkirurg som rekommenderas. Vilka kirurger är skickliga? Erfarna? Är bekväma med En bloc och Total kapsulektomi? Vilka kirurger kommer att bemöta mig, som är drabbad av BII, med respekt och förståelse? Det är många faktorer som spelar in i valet av kirurg, oavsett vilken operation det gäller. Allt ifrån bemötande och personkemi till erfarenhet och rekommendationer från andra. Men även geografisk lokalisering och hur länge man får vänta på en ledig tid.

lista över rekommenderade kirurger

För att underlätta för BII-drabbade kvinnor, har jag tagit fram en lista med ett fåtal, noggrant utvalda explantkirurger. Kirurger som jag alltså officiellt rekommenderar och kan stå 100% bakom. Kirurgerna som är med på denna lista är utvalda för att de är mycket erfarna inom just explants och för att de har fått många goda rekommendationer i det svenska BII-communityt. Som om inte det vore nog, så har de dessutom fyllt i en undersökande enkät och skrivit under ett antal grundläggande men viktiga kriterier (läs mer om kriterierna nedan).

Listan är under uppdatering/bearbetning, och jag ber er att snälla ha överseende med detta. Tack på förhand <3 / JOhanna Krig

——

OBS! Denna lista är under ständig uppdatering och ska ses som en ögonblicksbild. Det kan tillkomma nya skickliga explantkirurger med tiden, och det kan också vara kirurger som plockas bort från listan. Detta för att de av någon anledning inte längre uppfyller våra kriterier. Ha också i åtanke att det finns inga ”perfekta” kirurger med 100% lyckade resultat. Det kan alltid uppstå komplikationer i enskilda fall. Det gäller självklart även kirurgerna på vår lista.

Kriterier för att vara rekommenderad explantkirurg:

1. Kunskap om BII och respektfullt bemötande

Förstår att Breast Implant Illness är ett verkligt tillstånd som tusentals kvinnor över världen upplever sig lida av samt att symptombilden är kopplad till bröstimplantaten. Som kirurg bemöta dessa kvinnor med respekt och förstår vad som krävs på individnivå för att patienten ska få möjligheten till ett fullgott tillfrisknande.

2. Utför korrekt explantprocedur

Förstår vikten av att avlägsna även kapsel om man lider av BII och utför alltid En bloc eller Total kapsulektomi i de fall det är möjligt och det är patientens önskan. 

3. Dokumenterar resultatet

Har möjlighet att dokumentera resultatet antingen via foton eller video. Alternativt att patienten själv får se implantaten med kapsel på efter operationen. Detta för patientens trygghet.

4. Undersöker kapslar och kan skicka på analys

Undersöker alltid kapslarna noggrant efter operation för att se eventuellt läckage, vätska eller annan påväxt. För fall där det behövs, finns rutiner för att skicka prover till laboratorium för vidare analys enligt frågeställning.