hitta en kirurg som kan hjälpa dig med en explant en bloc

Välj rätt explantkirurg

Explant, det vill säga uttag av bröstimplantat är det första och viktigaste steget att genomgå för att läka från Breast Implant Illness (BII). Därför är det otroligt viktigt att välja rätt kirurg för din operation. Dels för att få din explant utförd av en kirurg som är erfaren och kunnig inom området, dels för att i den mån det går undvika fler operationer i framtiden. Det är det av största vikt att hitta en skicklig explantkirurg som även är bekväm med att dokumentera sitt resultat, de kirurgerna finner du nedan.

rekommenderade explantkirurger

För att underlätta för BII-drabbade kvinnor, har jag tagit fram en lista på noggrant utvalda explantkirurger. Listan består idag och kommer alltid att bestå av kirurger och kliniker som jag officiellt rekommenderar och kan stå 100% bakom. Dessa utan någon som helst rangordning. Läs mer om kriterierna längre ner på sidan som är en del av kraven för att rekommenderas här.

ANNONS FÖR ELITE CLINIC
Elite Clinic Göteborg

Dr. Richard Lewin och Dr. Carolina Borén – Elite Clinic

Sommaren 2019 öppnades Elite Clinic i Göteborg av de två erfarna specialisterna inom plastikkirurgi, Carolina Borén och Richard Lewin.

På Elite Clinic träffar du legitimerad personal som är handplockad, var och en med specialistkompetens inom sitt område. Din trygghet, ditt mående och din säkerhet är deras högsta prioritet. Många patienter vittnar om det varma omhändertagandet de upplevt på kliniken, både under konsultation samt vid operationstillfälle.

Kliniken genomsyras av en modern syn på hälsa, välmående, skönhet och kroppen i sin helhet. Detta gör Elite Clinic till en av landets ledande kliniker inom explants med kapsulektomi och de har opererat många nöjda explantpatienter de senaste åren.

Varmt välkommen till Elite Clinic och Carolina & Richard!

ANNONS FÖR Strandkliniken
Strandkliniken

Dr. Oya – Strandkliniken

Dr. Oya har gedigen erfarenhet av implantatuttag med med operationsmetoderna en bloc samt total kapsulektomi.

Har du implantat bildas det vävnad runt dem, som en naturlig reaktion i kroppen. En bloc och total kapsulektomi är operationsmetoder där både implantat och dess omgivande kapselvävnad avlägsnas i ett stycke, så skonsamt som möjligt.

Dessa metoder används även för att minska risken för att eventuellt skadliga ämnen från implantaten når kringliggande vävnad vid operationen.

Februari 2023: Dr. Oya har utfört en bloc och total kapsulektomi på närmare 500 patienter.

Välkommen till Dr. Oya och det fantastiska teamet på Strandkliniken.

Begränsat utbud

Sverige har ett begränsat utbud av kirurger som både är kunniga om Breast Implant Illness och dess symptombild, samt erfarna inom explantkirurgi. Men kunskapen om BII ökar då fler och fler kvinnor vill operera ut sina implantat p.g.a att de upplever att de blir sjuka av dem. I takt med att efterfrågan på explants blir allt större så börjar fler kirurger att inse vad som krävs för att hjälpa denna drabbade patientgrupp.

En av de vanligaste frågorna som ställs i det svenska BII-communityt är vilka explantkirurger som rekommenderas. Många vill veta vilka som är skickliga, erfarna och bemöter sina patienter med respekt och förståelse. De kirurgerna som ligger i framkant hittar du på denna sida.

Kom ihåg att du som patient alltid har nytta av att läsa på inför kommande konsultation. Det är nyttigt för att du och din kirurg ska kunna ha en dialog kring dina önskemål och förväntningar och för att du ska ha full förståelse för vad det är som ni egentligen kommer fram till. På explantsidan kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig inför din konsultation.

Kriterier för att få vara rekommenderad explantkirurg hittar du nedan

Z

Kunskap om BII och respektfullt bemötande

Klicka för att läsa mer!
Kirurgen förstår att Breast Implant Illness är ett verkligt tillstånd som tusentals kvinnor över världen upplever sig lida av samt att symptombilden är kopplad till bröstimplantaten. Hon eller han bemöter dessa kvinnor med respekt och förstår vad som krävs på individnivå för att patienten ska få möjligheten till ett fullgott tillfrisknande.
Z

Utför korrekt explant-procedur

Klicka för att läsa mer!
Förstår vikten av att avlägsna även kapsel om man lider av BII och utför alltid En bloc eller Total kapsulektomi i de fall det är möjligt och det är patientens önskan.
Z

Dokumenterar resultatet

Klicka för att läsa mer!
Har möjlighet att dokumentera resultatet antingen via foton eller video. Alternativt att patienten själv får se implantaten med kapsel på efter operationen. Detta för patientens trygghet.
Z

Undersöker kapslar och kan skicka på analys

Klicka för att läsa mer!
Undersöker alltid kapslarna noggrant efter operation för att se eventuellt läckage, vätska eller annan påväxt. För fall där det behövs, finns rutiner för att skicka prover till laboratorium för vidare analys enligt frågeställning.

OBS! Det kan tillkomma nya skickliga explantkirurger med tiden, och det kan också vara kirurger som tas bort från listan. Detta för att de av någon anledning inte längre uppfyller kriterierna eller önskat själva att tas bort. Ha också i åtanke att det finns inga ”perfekta” kirurger med 100% lyckade resultat i alla lägen. Det kan alltid uppstå komplikationer i enskilda fall. Det gäller självklart även kirurgerna på denna lista.