Välj Rätt explantkirurg

Välj rätt explantkirurg

En korrekt utförd explant, dvs uttag av bröstimplantat inklusive kapsel, är det första och viktigaste steget att genomgå för att läka från Breast Implant Illness (BII). Det är otroligt viktigt att välja rätt kirurg för explant. Det sista du vill är att behöva genomgå fler operationer i framtiden. Därför är det av största vikt att hitta en skicklig och erfaren explantkirurg, som är bekväm med att dokumentera sitt resultat, så att du kan känna dig trygg. Det är viktigt att vara påläst inför ett möte med en kirurg och våga ställa krav.

Innan du läser vidare nedan kring valet av rätt kirurg, säkerställ därför att du är väl insatt i hur en korrekt utförd explant går till genom att läsa mer på denna länk: Om explant.

Begränsat utbud

Sverige har ett begränsat utbud av kirurger som är både kunniga om Breast Implant Illness och dess symptombild, samt erfarna inom explantkirurgi (inkl procedurerna En bloc och Total kapsulektomi). Men kunskapen om Breast Implant Illness ökar och fler och fler kvinnor önskar operera ut sina implantat. Därmed ökar efterfrågan på explants och fler kirurger börjar inse vad som krävs för att hjälpa denna drabbade patientgrupp att läka. Det kommer på sikt att leda till ett större utbud av skickliga och erfarna explantkirurger.

Valet av explantkirurg är viktigt och svårt

En av de vanligaste frågorna som ställs i vårt BII-community är vilken explantkirurg som rekommenderas. Vilka kirurger är skickliga? Erfarna? Är bekväma med En bloc och Total kapsulektomi? Vilka kirurger kommer att bemöta mig, som är drabbad av BII, med respekt och förståelse?

Att välja rätt kirurg kan kännas svårt, och kanske till och med läskigt, när det är för en så viktig och stor operation som en explant. Ofta har man andra krav denna gång än vad man hade den där första gången man skulle genomgå sin bröstförstoring. Dels är man kanske drabbad av BII-symptom och ens framtida hälsa står på spel, dels är man mer erfaren, påläst och medveten inför vad som komma skall.

Många faktorer spelar in

Det är många faktorer som spelar in i valet av kirurg, oavsett vilken operation det gäller. Allt ifrån bemötande och personkemi till erfarenhet och rekommendationer från andra. Men även geografisk lokalisering och hur länge man får vänta på en ledig tid. Sist men absolut inte minst, spelar självklart kostnaden för operationen en stor roll. Därför ser våra beslut olika ut och olika faktorer väger olika starkt för olika individer. Avgörande för de flesta är dock hur erfaren kirurgen är av just explants. Och självklart också hur nöjda andra kvinnor är, dvs rekommendationer från andra. 

lista över rekommenderade kirurger

För att underlätta för BII-drabbade kvinnor, har vi tagit fram en lista med ett fåtal, noggrant utvalda explantkirurger. Kirurger som vi alltså officiellt rekommenderar. Kirurgerna som är med på denna lista är utvalda för att de är mycket erfarna inom just explants och för att de har fått många goda rekommendationer i vårt BII-community. Som om inte det vore nog, så har de dessutom fyllt i en undersökande enkät och skrivit under ett antal grundläggande men viktiga kriterier. Dessa har utformats för att uppfylla våra krav på rekommenderade explantkirurger (läs mer om kriterierna nedan). Kriterierna är uppsatta för att de är av stor vikt just för oss BII-drabbade och de kan ge oss en ökad trygghet i vårt val av explantkirurg.

Denna lista är alltså omsorgsfullt framarbetad, för att kvinnor som önskar genomgå en explant snabbt och lätt ska kunna hitta rätt kirurg. Du som drabbad av BII, ska känna dig trygg i att boka en konsultation hos någon av dessa kirurger och inte behöva oroa dig för att bli ifrågasatt om BII, eller att din operation inte kommer att bli korrekt utförd, just efter dina behov, önskemål och förutsättningar. På sidan Om explant kan du läsa mer om vad du kan tänka på inför stundande konsultation och operation.

Kriterier för att vara rekommenderad explantkirurg:

1. Kunskap om BII och respektfullt bemötande

Förstår att Breast Implant Illness är ett verkligt tillstånd som tusentals kvinnor över världen upplever sig lida av samt att symptombilden är kopplad till bröstimplantaten. Bemöter dessa kvinnor med respekt och förstår att uttag av implantat inklusive kapslar krävs för möjlighet till ett fullgott tillfrisknande.

2. Utför korrekt explantprocedur

Förstår vikten av att avlägsna även kapsel om man lider av BII och utför alltid En bloc eller Total kapsulektomi i alla de fall det är möjligt.

3. Dokumenterar resultatet

Har möjlighet att dokumentera resultatet antingen via foton eller video. Alternativt att patienten själv får se implantaten med kapsel på efter operationen.

4. Undersöker kapslar och kan skicka på analys

Undersöker alltid kapslarna noggrant efter operation för att se eventuellt läckage, vätska och påväxt. För fall där det behövs finns rutiner för att skicka prover till laboratorium för vidare analys.

Rekommenderade EXPLANTkirurger:

Dr. Oya Kocabalkan

Strandkliniken, Stockholm

Dr. johann zdolsek

Plastikhuset Z-plastik, Linköping

Dr. Richard Lewin

Elite Clinic, Göteborg

Dr. Tor Svensjö

Plastikkirurgi i Hässleholm, Hässleholm

OBS! Denna lista är under ständig uppdatering och ska ses som en ögonblicksbild. Det kan tillkomma nya skickliga explantkirurger med tiden, och det kan också vara kirurger som plockas bort från listan. Detta för att de av någon anledning inte längre uppfyller våra kriterier. Ha också i åtanke att det finns inga ”perfekta” kirurger med 100% lyckade resultat. Det kan alltid uppstå komplikationer i enskilda fall. Det gäller självklart även kirurgerna på vår lista.