breast implant illness

KVINNOR BERÄTTAR

Här får kvinnor som drabbats av Breast Implant Illness efter sin bröstoperation en chans att berätta sin unika historia. Tack till alla er som vågar dela, vi vet hur mycket det betyder för andra drabbade att läsa att de inte är ensamma. Vill du dela med dig av just din resa?

Maila oss på hej@breastimplantillness.se